Kommunikasjon med pasienten med langvarige smerter

Overlege Sven Conradi og psykologspesialist Helene Høye holder webinar om hvordan man kan bli litt flinkere til å håndtere et stort og vanlig problem i helsevesenet.

Webinaret ble sendt 9. januar 2017 kl. 12.00-12.30.

Langvarig smerte er en folkesykdom, og for mange dreier hele livet seg om dette. Helsepersonell kommer ofte til kort, og pasienten kan føle seg misforstått og overlatt til seg selv og egne tanker.

Under dette webinaret vil vi vise hvordan den gode samtalen kan åpne for konstruktive rehabiliteringstiltak.

På agendaen står:

  • En biopsykososial forståelse av smerte.
  • Behandlingsalliansen og forventninger.
  • Kartlegging av tanker og oppfatninger.
  • Utvikle en rehabiliteringsplan.
 
Sist oppdatert 15.11.2017