Idrettspedagogens rolle i rehabilitering

Idrettspedagog Madeleine Thoen holder webinar om tilrettelegging av aktiviteter, idretter og hvordan arbeidshverdagen til en idrettspedagog på Sunnaas kan se ut.

​Temaer som blir tatt opp:

  • Historikk.
  • Idrettspedagogens arbeidsdag på Sunnaas sykehus.
  • Ulike aktiviteter og idretter det tilrettelegges for på sykehuset og hvorfor.
  • Brain Camp og Camp Spinal.
  • Gruppetilbud på treningspoliklinikken Aker helsearena.

Målgruppe:

Helsepersonell og andre interesserte.

Webinaret ble sendt 4. oktober 2017.

 

Sist oppdatert 12.02.2024