Bruk av virtual reality (VR) i smerterehabilitering

Spesialergoterapeutene Truls Johansen og Ragnhild Brun Øygarden benytter VR-teknologi i behandling av pasienter. I webinaret fra 2018 forteller de mer om hvordan VR kan brukes i smerterehabilitering.

En person som har på seg et virtual reality-headset og en person som har på seg et virtual reality-headset

Virtual reality-teknologi har de senere årene utviklet seg mye og har i dag mange bruksområder innen helse. Det blir brukt til behandling av angst, PTSD og fobier mange steder rundt omkring i verden. I dette webinaret vil Ragnhild og Truls snakke om hvordan man kan benytte VR for å hjelpe personer med langvarig smerteproblematikk. Webinaret er basert på erfaringer som de har gjort seg på Sunnaas. De vil informere om hva VR er, hva slags utstyr de har benyttet, hvordan det innvirker på smerte og kliniske eksempler. I tillegg vil de kort presentere hva forskningen rundt VR og smerte sier så langt. ​

Temaer

  • Hva er VR
  • Hva er smerte
  • Forskning på området
  • Ulike typer VR-briller og utstyr
  • Bruk av VR på Sunnaas
  • Bivirkninger ved bruk av VR - på godt og vondt
  • Caser

Målgruppe

Helsepersonell og andre interesserte. ​

 


Sist oppdatert 17.10.2022