Webinar - fagdag om X-bundet hypofosfatemi XLH 29.09.2022

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerte fagdag om X-bundet hypofosfatemi (XLH), i samarbeid med andre fagpersoenr i spesialisthelsetjenesten. Deler av fagdagen er nå tilgjengelig som opptak.

​På progr​​ammet

  • ​Kort informasjon om TRS og om erfaringer med diagnosen XLH ved sosionom Brede Damman TRS
    • ​læringsopphold på TRS i 2021 
    • kurs for personer med XLH og deres pårørende på Frambu i september 2022
  • H​​vordan er det å leve med diagnosen XLH? Smakebiter fra forskning, ved ergoterapeut Trine Bathen, TRS

  • ​Hva er XLH? ved overlege Lena Lande Wekre, TRS

  • Tenner og munnhule ved XLH, ved tannlege Ole Rasmus Theisen, TAKO senteret

​Opptak ​​​av forelesningene

​Med hjelp fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser er det laget et opptak av presentasjonene:

 

 

 Sist oppdatert 03.04.2024