Digitalt fagkurs om oppfølging av barn med akondroplasi, 0-6 år

Kurset ble avholdt 01.06.2023. Målgrupper var fagpersoner innen helse, som følger opp barn med akondroplasi i alderen 0-6 år:

​Innh​o​​​​​ld i ku​​​rset

D​​​el 1

  • ​Informasjon om TRS kompetansesenter og Akondroplasiklinikker på universitetsykehusene i Bergen og Oslo, ved Unni Steen, ergoterapeut TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS)
  • Medisinske forhold og oppfølgingsrutiner ved akondroplasi, ved Svein Fredwall, overlege TRS
  • Motorisk vurdering, stimulering og hensyn i spedbarns og småbarnsperioden, ved Anne Mar​the Svendsen Rysst-Heilmann, fysioterepeaut, barneortopedisk avd, Oslo Universitetssykehus ​(OUS)

  • Tilrettelegging for aktivitet i hjemmet, i barnehagen og ved skolestart, ved Unni Steen, ergoterapeut TRS

Del ​​​​2

  • Å få et barn med akondroplasi og om å være kortvokst ved psykolog Anne-Mette Bredahl TRS og Åsn​e Alstad Hanto fra Norsk interesseforening for kortvokste​ (NiK)

  • Om brukerorganisasjonen Norsk interesseforening for kortvokste (NiK) 

​​Film​o​​pptak

Det er laget to filmer med opptak fra forelesningerne.

D​​e​​l 1

 


D​​​​​​el 2

 
Sist oppdatert 22.06.2023