Tekstversjon av podkastlyd

Fatigue i arbeidslivet

I denne podkasten snakker vi med Elin Korsveien om hennes erfaring med personer som har fatigue og hvordan de kan fungere best mulig i arbeidslivet.Flere av de sjeldne diagnosene TRS er kompetansesenter for fører med seg fatigue, og rådene fra Elin kan være nyttige.

TRANSKIBERT INNHOLD AV LYDEN:

I denne podcasten skal vi snakke om hvordan det er å har fatigue eller en form for kronisk utmattelse i arbeidslivet? Hvilke utfordringer som mange møter, hvordan håndterer fatigue og hva man kan gjøre for å fortsette i arbeidslivet, selv om man har fatigue.

0:29

Jeg heter Gry Velvin og jobber på TRS kompetansesenter og har forsket litt på det med fatigue i arbeidslivet.

0:37

Og med meg har jeg bendik fjellstad som vil intervjue elin korsveien, som har mye kunnskap og erfaring med dette tema.

0:49

Så det, det kan jo starte litt med å fortelle.

0:52

Hvem du er og hvorfor. Hvorfor du har vært interessert i dette temaet for tige spesielt har tid i arbeidslivet.

1:01

Det kan jeg begynne med og interessen min for det. Det fikk jeg jo når jeg jobbet ved Sørlandet rehabiliteringssenter i eiken for der var det veldig mye pasientgrupper som hadde fatigue som hovedsymptom av ulik årsak da.

1:16

Hmmm. Og så når jeg holder på å jobbe med det, så fant jeg jo ut at dette var jo folk i arbeidsfør alder som var veldig.

1:26

Veldig mange av de var jo utenfor arbeidslivet og hadde en veldig sånn stor sorg da, fordi at de ikke var i arbeid.

1:33

Hmmm. Og jeg valgte samtidig da å skrive en master om det hvor jeg og ville se på, fordi det er et vanskelig tema. Men jeg.

1:44

Jeg valgte å på en måte snu litt på det og tenke, hva er det de?

1:49

Hva? Hva er disse suksesskriteriene? Hva er det de har gjort? De som får det til da for at det er jo noen som får det til det, ikke sant? Kanskje du kan si. Kan du si litt sånn kort om hva, hva det er som gjør at de lykkes liksom for det som lykkes det som det som gjorde at først og fremst hvis du skal si at de lykkes, men først og fremst at vi helsepersonell lykkes med å på en måte begynne å snakke om det det er når jeg skjønte at det du må snakke med folk om, kjenn deg selv og kjenn dine muligheter for at vi.

Og da kjenner deg selv med denne utmattelsen, ikke sant? Og kjenn dine muligheter i arbeidslivet med denne utmattelsen og det å kartlegge mestringsstrategier og tankefeller. Så fikk vi en sånn der verktøy og begynte å se muligheter i stedet for hindringer du skal. Jeg mener jo at man har 2 2 valg da som som en sånn hjelper og støtte i veien tilbake i jobb. Det er du kan.

2:43
Du kan tro på den som vil tilbake i jobb eller tvile, og at det går ikke sant? Og hvis du tviler så blir du et hinder da, men hvis du tror så kan du være en god hjelp og støtte.
2:55
I veien tilbake i jobb?
2:58
Hmmm det er jo mange som er slitne i slitne i arbeidslivet, men hva? Hva er liksom? Hva tenker du er?
3:06
Har 10 går jeg bare sliten ett og.
3:10
Alle er vi jo slitne, ikke sant?
3:14
Men jeg tenker det er ekstremt stor forskjell på å være sliten og har fatigue for når du er sliten, så kan du på en måte.
3:20
Hvile hvile ikke sant eller sov jeg god natt, og så blir du bra igjen.
3:26
Så slitenhet kan vi jo liksom hvile oss ut da, men fatigue er jo ikke alltid sånn. Det er på en måte mer enn sånn leve med faktor, ikke sant? Og så er det jo akkurat det jeg fant ut at dette ordet sliten gjør jo hele greia til en sånn veldig sånn tabu, ikke sant? For at ordet sliten kan veldig lett forveksles med med lat, og vil ikke eller lite motivert og sånne ting og men når jeg ser på det med.
3:51
Med fatiguen da i forhold til det med arbeid, så er det på en måte.
3:56
Det er jo den som direkte påvirker arbeidsevnen din, ikke sant? Og spesielt alle disse tilleggsgreier som kommer med fatigue da som nedsatt hukommelse. Vanskelig for å konsentrere seg, også det med å ikke ha nok energi, ikke sant? Yteevne ikke ha nok motor da, og på en måte være en liten sånn.
11:13
De på en måte kjørte heis som vi kalte. Det ble veldig sånn o både opp og ned, ikke sant? Og når du kjører heis, så kommer det jo ikke av flekken, ikke sant?
11:23
Du på en måte kjører opp i 10. Etasje og funker litt der, og så ramler du sammen igjen, ikke sant? Og og det blir jo en veldig sånn svingende funksjonsevne som blir helt uforutsigbar, så jeg tenker det er jo et sånt.
11:36
Viktige ting da, og på en måte jobbe med å finne ut hva er min funksjonsnivå, ikke sant? Hvordan skal jeg planlegge hvordan jeg skal på en måte leve sånn at jeg stabiliserer meg mer da?
11:49
Og da må man kartlegge.
11:51
Fysisk funksjonsevne det finnes ingen løsning med stor l som jeg pleier å si. Det er summen av mange små endringer som gjør en stor forskjell, og godt er det, tenker jeg for tenk om det bare var en løsning, og så prøvde du det, og så gikk det ikke. Det er jo håpløst, ikke sant? Men det er det som gjør det litt sånn uoversiktlig, ikke sant? Når det er summen av mange små ting som kan gjøre en stor forskjell, så blir det og litt uoversiktlig å få øye på.
12:18
Derfor er det lurt å kanskje ha noen å spille ball med da, og man skal få øye på alt dette her.
12:25
For vi mennesker forandrer oss. Jo, vi kan vi kan bli bedre, så kan vi bli verre, så kan det skje noe annet og men men men har man ikke arbeidsevne akkurat nå, så er det noe man finner ut, og at akkurat nå så går det ikke. Jeg må jobbe med andre ting, ikke sant? Fordi jeg ser da, og det er en sånn jeg kartlegger tankefeller, og jeg ser en sånn tankefelle hos mange at ønsket om å komme i jobb. Det er så stort at man velger mestringsstrategier som på en måte å presser seg.
12:57
Maks.
12:59
Som og da blir dette tinder, ikke sant? Da kommer man ikke i jobb.
13:03
Hvis man har en tankefelle om at det eneste jeg er liksom ikke verdt noe, hvis ikke jeg jobber.
13:10
Så kan det bli et hinder, og derfor så kartlegger jeg jo det tankefeller man har, altså tanker man har om arbeid.
13:18
Og betydningen av det da, og på en måte hvor mye knytter du opp din verdi da som mennesket opp i det? For da kan det bli et hinder, og det og en nyttig prat å ha.
13:29
Ja vi snakker litt om det. Jeg bare tenkte å snakke litt med arbeid og men hvordan hvordan kan man snakke om dette her både med arbeidsgiver og kolleger rundt beveger?
13:40
Hmmm. Jeg tenker et sånt tips som jeg har til mange er når de skal begynne å snakke med.
13:48
Hmmm altså har du kolleger så har du kanskje jobb da tenker jeg. Men men hvis du står helt utenfor, så tenker jeg det å begynne å snakke med nav og eventuelt fastlegene om at jeg ønsker tilbake i jobb, ikke sant? Begynne å snakke om det høyt og så det som er da som jeg synes er så spennende er at vi det arbeidslivet vi er i nå.
14:10
Og det gir jo enormt mye muligheter, fordi veldig mange som jeg hjalp med å få tilbake i arbeid der var på en måte en sånn spørsmål om tilrettelegging hos eksisterende arbeidsgiver var for eksempel hjemmekontor, ikke sant? Det var en sånn tilrettelegging for altså. Hun har har en type jobb når du har fatigue som har høy grad av fleksibilitet. Det er veldig lurt fordi da kan du tåle disse svingningene litt, ikke sant? I funksjonsnivå og sånn, og du må ikke begynne klokka 08.00 om morgenen, hvis du kanskje har veldig mye symptomer fra morgenen.
14:44
Men litt mindre på ettermiddagen, så sånne ting er jo veldig, veldig, veldig bra, så jeg ser nesten sånn lysere på det da at i fremtiden at arbeidslivet ikke blir så rigid som det kanskje har vært. Ikke sant hvis du ser noen tiår bakover sånn at det gir barm større muligheter? Hva tenker du en som har fatigue og hvordan den burde gå fram for å for å få disse trett lengene og for å få for å få disse mulighetene for å holde seg i arbeidet?
15:14
Altså hvis du har har du en arbeidsgiver for det og fant ut var at den mest fleksible personen når det gjaldt å komme tilbake i arbeid. Hvis du hadde den arbeidsgiver da det var arbeidsgiveren selv, altså de der er det mye muligheter da. Så hvis du kommer i dialog med de og begynner å snakke om det.
15:35
Det som jeg hadde hatt en sånn det som er veldig lurt er å på en måte ikke.
15:40
Ikke sant? Hvis du har en tankefelle at jeg må jobbe og jeg må jobbe mye og du presser deg, så du blir sånn der. Det blir sånn svingdør effekt som jeg sa at du kommer tilbake i jobb og så ramler du ut igjen, og så kommer du inn. Da blir arbeidsgiver utålmodig, så det er lurt å jobbe lite nok sånn at du på en måte heller har en sånn gradvis opptrapping da.
16:01
Men jeg tenker det du snakker om, de som skal tilbake i arbeid, men vi møter jo også ganske mange som er i arbeid, og som opplever at de får økende fatigue på grunn av.
16:15
På grunn av at de har kroniske sykdommer og sånn.
16:20
Og de ofte, så er jo det at de strekker seg og og står på mest mulig for å klare å opprettholde det. Og så går det ut over livskvaliteten ellers også. Og så er det kanskje kommet inn i en munn sirkel? Har du noen tanker om hvordan de kan håndtere det? Det er det samme der, og få kartlagt. Hva er det nå?
16:45
Få en god god god hjelper til å kartlegge fireogtjue timeren. Og hva er det på en måte? Hva er mine triggere? Hva er det? På en måte er det noen tilrettelegging, eller er det noen små endringer som kan gjøres som gjør at det at jeg holder meg stabil, ikke sant for at den er litt skummel hvis det du kjenner at du driver og overyter hver dag, så vil etter hvert symptomene på fatigue øke, og når den øker så daler jo arbeidsevnen, ikke sant?
17:14
Og ikke sant sånn som for eksempel da, for jeg sier det at hvis du når du skal være i jobb med med fatigue, så er det. Må du huske på at du må ta med reiseveien i regnestykket?
17:25
For det er jo bare den kan jo ta knekken på noen, ikke sant? Hvis den er veldig, og da er det jo det å se på.
17:31
Sånn som vi det moderne arbeidsliv kan du ha avtale at du har hjemmekontor, for eksempel ikke sant? Og så for da går det. Jeg snakket om det med den. Det at man tror arbeidsgiveren ikke vil høre på det du eller ikke tror best om det, hva, hva tror du den holdningen kommer fra lei? Den er veldig menneskelig, det gjør vi jo alle. Vi går jo rundt og tolker ting i verste mening, ikke sant? Og vi går rundt og ser på på en måte lager oss våre egne forestillinger om ting, og de er veldig ofte negative.
18:03
Så det er veldig, veldig menneskelig. Og så tenker jeg, og når du er i en litt sårbar situasjon og du kjenner at og dette dette vet jeg ikke mestrer, så blir du enda mer sårbar og kanskje mottagelig for sånne negative tanker om ting da.
18:27
1000 takk til deg elin. Nå har elin gårdsveien snakket om både utfordringer og muligheter ved fatigue arbeidslivet.
18:36
Men kanskje vi kunne utfordre henne til og kort oppsummere noe av det hun tenker er viktigst for folk som opplever fatigue og som har lyst til å jobbe.
18:48
Nei, det første du må gjøre som jeg ser veldig mange har hoppet bukk over. Det er å kartlegge din funksjonsevne og arbeidsevne, og da samtidig kartlegger man jo, for det er en del av det. Hva er dine triggere, ikke sant? Og så må du begynne å se på livet ditt i en sånn 24 timers.
19:07
Perspektiv da for det nytter ikke å bare tenke jobb i timen du er der. Du må se på din funksjonsevne og hvordan du funker. 24 7.
19:16
Og så er det å når du har kartlagt hvor du er, så er det jo akseptere at.
19:22
Det er der. Jeg er ikke sant, for det er veldig mange som bruker veldig mye energi på å ønske at de ikke hadde det sånn, og det sluker og veldig mye energi. Så ting er som det er som det er, ikke sant det her vi starter, og så er det lang reise, men du skal bare ta et skritt av gangen, og det er og viktig å huske på alle lange reiser begynner med at det er de samme skrittene som skal gås.
19:47
Hmmm og det er å tenke på det som en sånn trapp.
19:50
19:52
Og hvis du på en måte kartlegger og tror at det kan greie en 40% jobb, så sier jeg bra, da begynner du på 20, men det det er å begynne lite nok. Det er veldig viktig å huske på. Det er en suksessfaktor.
20:08
Hmmm og så er det jo på en måte også se etter mulighetene, tenker Dagens arbeidsliv har masse fleksibilitet og muligheter, så ikke begynn å tell alle hindre for de er det de kommer til å være der i framtida, men se etter muligheter. Og så begynner du å snakke med alle rundt deg, ikke sant? For man vet at 50% av de som får jobb i Norge i dag, de får det jo ikke ved å søke på finn dot no eller nav, ikke sant? Det er via nettverk og sånne ting.
20:36
Og så må du få deg gode støttespillere.
20:40
Ikke vær veldig skeptisk til sånne arbeidsinkluderingsbedrifter. Veldig mange som jeg snakker om snakker med, får veldig god hjelp og støtte der så bruk de.
20:50
Og så er det å ikke gi opp før du kommer til å.
20:54
Trynet litt på veien, og da pleier jeg å si. Da må du være din egen gode venn, klappe deg selv på skulderen og si at OK nå gikk det noen skritt tilbake, men så er det jo brette opp ermene igjen, ikke sant? Så så det er en lang vei å gå, men jeg har sett så mange som lykkes, og så er det på en måte å.
21:14
Hos stoppe i tide da på den prosenten som du ser funker for deg og der er det og en liten sånn aksept prosess og sorgprosess. Kanskje hvis man hadde drømmer om noe helt noe annet da.
21:26
Hmmm. Men men det er veldig viktig å matche den jobbe prosenten med din fysiske funksjon da.
21:37
Selv om du skulle ønske noe annet.
21:40 

Sist oppdatert 05.01.2023