tekstversjon av podkastlyd:

Fatigue på arbeidsplassen

I denne podkasten snakker sosionom Gry Velvin med overlege Ariane Kwiet on fatigue og hvorfor det er viktig å kartlegge hvorfor man har fatigue og hvordan man kan behandle eller leve med fatigue. Både Kwiet og Velvin jobber på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og mange av diagnosene medfører fatigue.

TRANSKIBERT INNHOLD AV LYDEN:

 Hei, jeg heter Gry Velvin og i dag skal vi snakke om fatigue og spesielt fatigue arbeidslivet og med meg har jeg areaner som er overlege her på tvs. Kanskje du ariane kan presentere deg selv og dine erfaringer knyttet til det jeg har fått tid.

Ja 1000 takk gry, det gjør jeg gjerne. Jeg heter Ariane Kwiet og er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

0:24

Og jeg har jobbet mange år på en tysk smerteklinikk, og de fleste pasienter som sliter med kroniske smerter sliter også med fatigue.

0:32

I Norge har jeg jobbet flere år på en rehabiliteringsinstitusjon, og da hadde vi pasienter med mange forskjellige typer diagnoser, alt fra kreft og slag og nevrologiske sykdommer og revmatologiske sykdommer og mange av disse pasienter med disse diagnoser. De sliter med fatigue så fatigue. Nå er jeg ofte måtte forholde meg til, og nå jobber jeg som lege for TS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, hovedsaklig med skjelettet, dysplasier og for tiden nå er mange av våre pasienter.

1:03

Sliter med ja, men du sier fra teamene. Hva er nå egentlig fatigue og hvorfor tenker du at temaet fatigue er så viktig?

1:14

Fatigue er en form for uvanlig utmattelse som ikke bedrer seg med hvile.

1:20

Og jeg vil si at fatigue er i utgangspunktet et vanlig og ønsket sykdomstegn når vi ser på akutt fatigue.

1:29

Når man får en influensa for eksempel eller en annen type infeksjon, så vil man oppleve å være veldig utmattet og man orker ingenting. Og man ville egentlig helst legge seg i sengen og hvile, og det er egentlig godt fordi da får kroppen den hvilen den trenger for å bli frisk igjen. Men når den infeksjonen er over, så vil vanligvis også symptomene for fatigue forsvinne igjen.

1:52

Akutt for tigu kan selvfølgelig også komme i forbindelse med en veldig stor og psykososial belastning, hvor kroppen bare sier stopp.

2:01

Men når tingene ikke gir seg den viss stund, så snakker vi om kronisk fatigue, og her er det viktig å se på årsak og muligheter for behandling og for tid er et veldig stort problem for mange pasienter, og det er en stor faktor hvor folk ikke kommer tilbake i arbeidslivet, så jeg tenker at det er dermed også et veldig stort samfunnsøkonomisk problem.

2:24

Og i tillegg så påvirker fatiguen livskvalitet på en stor grad, og den påvirker pasientene rett og slett på alle områder av livet, og det er dermed et veldig viktig å gjøre noe med. Så det du sier er at for 10. Gang ganske sånn omfattende betydning for folk og også i forhold til sånn samfunnsøkonomiske problemer.

2:42

Men hva tenker du egentlig kan være årsaken til? Faktisk er det noe man plutselig får eller er det? Er det noen grunner til at det oppstår?

2:55

Det er jo veldig mange forskjellige grunner hvorfor noen kan få fatigue, og når man ser på kronisk fatigue, så finner man oftest, men ikke alltid en underliggende sykdom som det er assosiert med fatigue.

3:10

Og det kan for eksempel være en kreftdiagnose, en revmatisk eller nevrologisk diagnose. Mange pasienter, som har et slag sliter med fatigue i etterkant, og i tillegg er kroniske smerter generelt, noe som oftest går sammen med fatigue. Så jeg kaller det ofte en følgesvenn.

3:29

Men også hjertesykdommer og hormonforstyrrelse eller psykiske sykdommer kan føre til fatigue.

3:34

Og så er det viktig å se på medisinen på de. De kan også ha som bivirkning at man blir slitne, at man har fra tid, og så er det rusmisbruk som også kan føre til fra tid.

3:45

Ok, ja, det er mange grunner egentlig som kan føre til fatigue. Vet man egentlig kan man egentlig finne ut av hvilke grunner som er årsaken til det, og tenker du at få tid kan være farlig?

3:58

Det er jo veldig viktig å kartlegge årsak hvorfor man har fatigue, så noen av de diagnosene jeg nevnte de kan jo være farlige, men ikke sant. Den kreftdiagnosen som ikke behandles kan jo være farlig.

4:12

Så det er jo viktig at man kartlegger årsak og at man behandler den sykdommen som ligger til grunn.

4:20

Så når man føler seg veldig utmattet, veldig sliten, så er det jo viktig å oppsøke legen, og samtidig så er det sånn at, for eksempel når du har hatt en kreftdiagnose, eller når du sliter med kroniske smerter og du har fatigue i tillegg, så er jo ikke fatigue i seg selv. Farlig.

4:42

Men den påvirker de så mye at det er viktig å gjøre noe med.

4:51

Men tenker du at folk trenger oppfølging i forhold de får tid? Altså, hvordan skal man forholde seg til at man har faktik der man undersøkes og følges opp?

5:01

Ja som sagt når man føler seg sliten når man føler seg utmattet uten at man egentlig vet hvorfor, så er det viktig at man oppsøker hjelp. Og første step vil jeg si. Er det å avtale en time med fastlegen sin som da vil starte med utredning. Så fastlegen vil tennene nese, det vil si at fastlegen spør om andre symptomer og om andre faktorer som kanskje kan bidra til fatiguen. Og i tillegg så vil legen jo ta blodprøver og kanskje henviser til flere andre undersøkelser for å finne grunnen.

5:32

Til fatiguen kan man godt i fastlegen sin og få gjort det eller kan man ja? Ja, det er fastlegen som jeg første første punkt, hvor man henvender seg til.

5:44

Men når man har kartlagt at kan man da få noe hjelp til å håndtere fabrikk? Ja, det kan man absolutt, så det er selvfølgelig avhengig av diagnosen. Så vil legen da sterke behandling av sykdommen, og det å behandle en romantrilogi sykdom medisiner for eksempel. Det kan jo i tillegg til at selve sykdomsaktiviteten går ned og også reduserer får tid, så det vil jo pasienten oppleve det som som positiv bivirkning på en måte, og når noen har lav blodprosent, for eksempel på grunn av jernmangel og man sterkt har opp med jerntilskudd og og gennivå.

6:17

Å gå opp igjen, så vil energien også komme tilbake.

6:21

Når man sliter med søvn, ser på søvnhygiene og og får de til bedre søvn, så vil man selvfølgelig også få med energi.

6:29

Så derfor er det veldig viktig å se og kartlegge hvorfor man har for tid og hva slags behandlingsmuligheter som finnes.

6:40

Det er både jernmangel og søvn som kan være årsaker til pratik som man bør få kartlagt hjalp. Det er 2 av de tingene som en legen vil begynne å se på.

6:51

Altså er det jo sånn at man ikke kan behandle alle årsaker som fører til for tid, så når man for eksempel har hatt kreft.

6:59

Så vil man ofte oppleve fatigue i lang tid i etterkant, kanskje for alltid.

7:04

Og da kan man kanskje få se være veldig fortvilet fordi man man tror at man ikke kan gjøre noe med, og at ja, sånn blir det, men man kan gjøre noe med.

7:15

Så da er det veldig viktig å se på hvordan man bruker den energien man har igjen, hvordan man kan øke energinivået, det vil si hva man kan gjøre for å gi påfyll av energi.​

Og da kan man se på alle aktiviteter som man gjør i løpet av en uke og kategorisere etter dette må jeg gjøre, og dette kan jeg gjøre, og dette har jeg lyst til å gjøre, så det er noe som kalles sånn energiøkonomisering. Ja, det er akkurat det er det, ikke sant? Og da kan man også få hjelp av andre til å til å kartlegge og ta en sånn vurdering.

7:51
Og det er jo sånn at man må spise, og man må sove og man må ta vare på personlige gener for eksempel.
7:57
Og mange vil kanskje også komme med at jammen jeg må vaske huset, og jeg må handle, men hvis uken bestå av veldig mange av disse må oppgaver som de stjeler energi, men ikke gir noe glede tilbake, så har man lite energi igjen til de tingene man egentlig har lyst til å bruke energien til.
8:17
Og da må man vurdere om ikke det finnes noen ting som man da kan sette bort, så for eksempel bestille mat i stedet for å dra til butikken.
8:26
Eller spørre venner om å kunne få hjelp, og jeg vet at det kan sitte veldig langt inne og be om hjelp.
8:34
Men de fleste mennesker rundt oss. De de hjelper faktisk hjemme når de blir spurt, og på den måten så får vi beholde noe av energien til bruk for gøy aktiviteter. Og det er nok også oftest disse aktiviteter som da gir oss noe energi tilbake.
8:53
Det kan være ofte være litt vanskelig å spørre venner og og få forståelse for det, tenker du ja.
9:02
Ja, og samtidig så tenker jeg at det å være åpen og ikke skjule alt og hold det opp en maske det. Det kan faktisk også hjelpe å redusere fatiguen fordi det å holde opp en maske det å later som alt er fint. Det koster masse energi, det koster masse krefter, og når man begynner å være litt mer åpen og faktisk aksepterer og tillate at også folk vet hvordan man har det.
9:35
Da bruker man ikke så mye energi for å holde opp den massen, og da har man litt energi igjen til andre ting. Og så er det jo oftest også en slags vinn vinn situasjon, eller at når man får litt hjelp, så har man helt sikkert også noe man kan gi tilbake til den andre, så jeg vet at det sitter veldig langt inne for mange. Men det tilbakemelding for pasientene når de faktisk har vært åpen mot andre på arbeidsplassen, men selvfølgelig også i hos venner eller i familien.
10:07
Det lønner seg å være åpen hsun.
10:16
Og så tenker jeg at det er veldig viktig at man også ikke bare ser det sånn svart hvitt. Det er nok noe som jeg også opplever veldig ofte hos pasientene.
10:26
At man sier at enten så gjør jeg ting skikkelig og jeg gjør det 100%, eller så dropper jeg hele men.
10:33
Da anbefaler jeg å se på. Kanskje finnes det en mellomting kan det kanskje også være en mulighet?
10:39
Så.
10:41
Ofte kan det jo være veldig vanskelig få en selv å ta eller disse vurderinger som som jeg har snakket om, og da kan det være veldig til hjelp og ha noen å snakke sammen om alle disse tingene.
10:54
Og det kan både være en venn er en fra familie, fastlegen, en psykolog eller en en annen fagperson.
11:03
Og så finnes det rehabiliteringstilbud både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, og da kan man bli henvist på grunn av fatigue, og da kan man få hjelp med alle disse tingene som jeg nå har snakket om. Og da vil man også lære en del om fysisk aktivitet, for eksempel som kan være til hjelp mot fortid og hvordan man skal trene når man har fatigue. Så hvis hvis man har fra tid, så kan man altså gå og få et rehabiliterings opp. Det finnes flere institusjoner II Norge som.
11:33
Som har tilbud på rehabilitering på fortid, og der er det gjerne sånn at den underliggende sykdom på en måte bestemmer på hvilken institusjon man kommer så når man har krefter for tue, så finnes det spesielle institusjoner for det når man har kroniske smerter, og for tiden så finnes det andre institusjoner som kan passe.
11:57
Mm sånn rehabiliteringsdagene, så har jo du veldig lang erfaring. Har du noen tanker om hvilke utfordringer man møter i forhold til det å ha fått tid i arbeidslivet og hvordan man kan håndtere det? For det er det er veldig spesielt, altså både i forhold til det med å få forståelse for fatiguen. Det må kunne få mitt ble det til kollegaer.
12:18
E hvordan skal man håndtere det? Ofte så tar jo ikke folk hensyn til det.
12:24
Ja, og da vil jeg kanskje si at både de som har fatigue ønsker helst ikke å ta hensyn til det. Og så er det jo kollegaene som kanskje ikke tar hensyn, og da tror jeg at oftest så er det manglende kunnskap eller manglende forståelse på hva fortid er fortid. Fortid er jo ikke noe som jeg har skrevet på panna og, eller du har ikke noe skilt hengende rundt halsen at jeg har fatigue, og mange har jo følt seg slitne eller trøtt.
12:54
I en periode med mye jobb eller litt stress hjemme eller litt for mange oppgaver. Men det er jo ikke fatigue, ikke sant? Da kan du sove deg gjennom en god natt og sove er du opplagt igjen, så jeg tenker det er viktig at den personen som sliter med fatigue som som jeg er åpen om det, og forklarer faktisk hva fatigue betyr og at det ikke hjelper og bare tar seg en god natts søvn jobb bare frisk igjen da.
13:22
Så.
13:24
Jeg blir sånn når man da sliter med fatigue, så så ja, det handler jo mye også om aksept at man man kan ikke lenger levere på samme nivå som man har tidligere gjort. Så når vi snakker arbeidslivet så så vil men trenger mer pause, men man får dårlig samvittighet overfor kollegaer eller hun da, og man er kanskje ikke så fornøyd med resultatene sine. Og så kan det jo hende at man får dårlig tilbakemeldinger også fra lederen sin eller fra kollegaene.
13:51
Og igjen. Det er da så viktig at man er åpen om det, og at man lærer å akseptere grensene sine, fordi hvis man hele tiden tøyer grensene for langt og presset seg for langt.
14:07
Gi alt på gode dager, så vil man betale og ha mange dårlige dager igjen. Og kanskje vil man faktisk ikke klare å jobbe 100%.
14:17
Samtidig er det det å holde kontakt med arbeidslivet. Det kan være en veldig viktig faktor, tenker jeg, fordi det gir masse sosial.
14:29
Sosial kontakt som som er veldig viktig for for alle oss for for alle mennesker. Og så tenker jeg det er veldig viktig å kartlegge hvordan jobben kan tilrettelegge for at man kan ha det best mulig. Og da finnes det jo mange veldig konkrete eksempler som kan hjelpe, så for eksempel så kan det å vare å å ha et eget kontor og ikke måtte sitte i åpent landskap kan være veldig hjelpsomt for en person som har fatigue fordi mange.
14:59
Mange får forverring av fra trykksymptomer når de opplever mye støy eller mye aktivitet rundt, så det og blir litt skjermet kan faktisk hjelpe, og så bør man selvfølgelig se på selve arbeidsplassen, og da gjerne med en ergoterapeut som finnes i kommunen, eller kanskje også noen som som jobber på selve arbeidsplassen som har kunnskap. Og så bør man også se på muligheten å justere timeplanen sin for eksempel kunne starte under senere. Hvis man da har hatt en dårlig natt eller også muligheten på hjemmekontoret.
15:29
Det har jo de siste 2 årene økt betraktelig, og jeg tenker dette for for personer som har fått tid, så kan nok hjemmekontoret være en veldig god løsning til å likevel bidra mye fordi da slipper man all den stress i forhold til reisevei og kan tilrettelegge og ta sine pauser. Ja, som som det passer da. Og så er det også dette at mange kan ha veldig god nytte av å ha muligheten.
15:59
For å hvile på selve arbeidsdagen, så på på arbeidsplassen, det vil si for eksempel ha en sofa eller en hvilestol stående på den til hør. Og det kan kanskje oppleves litt sånn rart at man nå lukket dørene og legger meg i og bare tar meg en liten hvilepause. Men for å være helt ærlig, tror dette kan være mange. Også folk som ikke sliter med for tidlig som kunne ha godt nytte av det. Så så som sagt jeg tenker det er veldig enkle tiltak som av og til kan kan vare til ganske stor nytte og hjelp.
16:31
Ikke noe man kunne innført på flere arbeidsplasser. Egentlig nettopp litt sånn hvilerom er jo ikke så uvanlig egentlig. Ikke sant? Det er jo faktisk noen arbeidsplasser som tilbyr det, uansett om du har fortid eller ikke, så jeg tenker absolutt at dette kan være noe som ja, hvis det er flere som bruker det, så føler man seg kanskje ikke så alene.
16:54
1000 takk Karianne, dette var veldig bra. Det er som man ser, så er det jo mange muligheter i forhold til det med fatigue i arbeidslivet, og at man tar tak i det og gjøre noen ting med det også. Så takk skal du ha. Det er viktig at du presiserer at folkene kartlagt seg og at de blir fulgt av at det finnes ganske mange muligheter i forhold til denne partiet så nå.
17:17


Sist oppdatert 05.01.2023