Tekstversjon av podkastlyd:

Aktivitetspodden episode 2

I denne episoden snakker fysioterapeuten Kerstin Lundberg Larsen med psykolog Elisabeth Fagereng om hvordan man kan motivere seg til å være fysisk aktiv.Når man har en sjelden diagnose kan det være flere ting som gjør det utfordrende å holde seg aktiv, og da finnes det metoder for å finne motivasjon.

0:07
Hei Olga hei, i dag skal vi prate om motivasjon. Oi, ja, nå er det nemlig den andre podden. Ja.
0:16
Og sist gang da snakker det begynner om fysisk aktivitet og trening, og at noen utgir både brukere kan ha av problemer med å få til og våre fysisk aktive og og trene. Men var det før vi snakket jo om dette her? Hva kan være til hinder? Men vi vi har jo et stort tema som vi ikke snakket så mye om, og det var jo nettopp det med å være motivert eller finne sin egen motivasjon.
0:47
Ja, og det er jo veldig viktig og ikke alltid så lett.
0:52
Nei da altså hvem som helst kan være litt umotivert, og det er en ting er jo at det bare umotivert enn en dag det regner. Men annen ting er å aldri komme i gang. Ja, ikke sant? Det er litt større tema.
1:05
Ja, men tror du alle har hørt en podden for forrige uke? Antagelig ikke så det kan jo være lurt å starte med den og så fortsette med den. Her får vi introduserte litt sånn de temaene det med at det kan være litt skummelt å begynne å trene, eller at man har en slags sperre fordi at man engstelig eller at man har smerter eller har fatigue eller slitenhet. Uttalt slitenhet da, men vi skal jo komme inn på de temaene.
1:36
I senere episode litt mer inngående, men nå er det motivasjon. Nå er det motivasjonen, og da har vi jo invitere Elisabeth fagereng, som er vår psykolog. Her på teres, stemmer det?
1:50
Og det er så morsomt for at hun er jo en ung fremadstormende. Det psykolog hun har er artig å snakke med, og det er veldig fint at du er her i dag. Lisbeth.
2:02
Velkommen til portane Elisabeth 1000 takk hyggelig å bli invitert. Veldig fint å ha det her, og da skal vi prate om motivasjon, men aldre først kan ikke du ha lyst til å fortelle litt om deg selv. Jo mitt navn er da elisabet fagereng og jeg er psykolog på theres. Så jobber jeg i team én sammen med deg kjerstin, det har du teamet for bindevevs diagnoser, dysmeli og ryggmarg språk.
2:31
Så har jeg jobbet her i litt over ett år. Det er ikke verst, altså. Nei, jeg kom ganske ferskt etter studiet.
2:39
Så så det er veldig spennende å ha Therese som sin første jobb. Ja, og mitt i korona til det begynte du å alt. Det er interessant.
2:53
Eldre første lise vet, så tenkte jeg kanskje at du kunne fortelle litt. Hva er motivasjonen? Ja, på motivasjon. Det er jo faktisk et begrep som vi har i språket vårt i vanlig. Vi bruker de messor, ikke sant, og kanskje ikke helt tenker over hva innebærer dette dette ordet her? Hva betyr det når jeg sier jeg er ikke motivert for å vaske i dag, ikke sant? Det ser jeg ganske ofte, og man kan jo egentlig bryte ned ordet motivasjon i 2.
3:23
Og da snakker vi om både indre og ytre motivasjon ok, og dette kan jo være litt interessant å reflektere over når man vil for eksempel ha en gjøre en annen fartsendring da som er egentlig det vi skal snakke om i dag. Det å komme i gang med fysisk aktivitet, adferdsendring og inderlig motivasjon. Det er jo det tar jo utgangspunkt i deg selv. Hvorfor har du lyst til å gjøre denne endringen her?
3:50
Mens ytre motivasjon da kan for eksempel.
3:54
Da kan man si at du har lyst til å trene kjerstin fordi du vil at alga synes at du er flink. Ja ja, da blir olga din ytre motivasjonsfaktor. Ja, riktig og det viktigste er jo å ha en indre motivasjon, for det er jo drivkraften inni deg selv.
4:12
Tenker at det er viktigere at man har den indre motivasjonen indre dreven enn at ha en pisk eller noe utifra ja, og hvis man for eksempel har lyst til å bli mer fysisk aktiv, så kan det være nyttig å tenke. Hvorfor har jeg lyst til det? Hvilke gevinster får jeg? Hva er det jo kanskje jeg får med overskudd. Kanskje jeg får mer energi, sunnere livsstil og ikke minst bedre psykisk helse, så det er noen viktige drivkrefter som.
4:44
Som fremmer en adferdsendring da?
4:47
Det er mange som får den her motivasjonen, kanskje efter jul og nyttår. Når man skal da trene innføre sommerens bikinikropp, og det er en form for ytre motivasjon igjen. Det er dra ut på stranden, og man kan jo både ha en indre og en ytre motivasjon. Men det er jo tross alt den indre som er mest betydningsfull.
5:11
Det gjør det.
5:15
OK, men har vi da sier at vi har en person som er cirka 40 år og rygg med språk bruker rullestol har et travelt liv med både jobb og barn og masse krav, og det er det sikkert mange som kjenner seg igjen i. Jeg tenker at det er det, og så har den personen nå på grunn av korona spesielt så tid veldig mye hjemme.
5:43
Hjemmekontor.
5:45
Ja og det her forferdelig at vi jente har kunnet komme ut mm. Og hvordan skal da den personen finne sin indre motivasjon til å komme i gang?
5:58
Det er et veldig godt spørsmål, og det krever jo også litt refleksjon. Egen refleksjon tenker jeg, så da må denne personen. Vi kan jo kalle denne for nora. Da tenker jeg at nora må gå litt inn i seg selv, og så må hun vurdere. Hvorfor har jeg lyst til å begynne å å bli fysisk aktiv? Hva er grunnen til det? Og hvis for nordåstræet kanskje hun får mer overskudd, kanskje hun opplever mindre smerter.
Kanskje får det bedre med seg selv etter du har hatt en litt sånn kjip periode i koronatiden, så kan det være noen indre motivasjonsfaktorer for for nora. Men det er så lett å sitte der hjemme meg selv og tenke at nå skal jeg reflektere over dette? Nei, det er det jo. Det er jo ikke det.
6:50
Det kan være litt vanskelig? Ja, men da hadde jeg anbefalt nora, og fordi hun har jo kanskje tatt opp dette med noen enn kanskje hun har tatt opp med fysioterapeuten sin eller noen venner eller en annen som har en nær, og så hadde jeg spurt litt. Har du noen tips til hvordan jeg kan komme i gang? Hva tenker du om at jeg ønsker dette?
7:14
Og all adferdsendring det bygger jo på en tanke om, at her har jeg lyst til å endre noe.
7:23
Så du må ha en liten drev i hvert fall til å vilje endre på noe. Ja, på motivasjon. Det er jo drivkraften bak endring, og hvis man ikke har lyst til å endre på noe, så har man ikke er man jo ikke motivert på det heller. Nei.
7:42
Men det er jo også her at det er jo innimellom ganske lett å komme i gang med noe.
7:47
Men det er vanskelig, er jo å holde.
7:51
Ut solutt opprettholde det her, men han kom hit i gang med ja, og det kan være kjempevanskelig.
8:00
Og det er veldig forståelig at man kanskje opplever at yes, nå har jeg ekstremt god drahjelp til å si trene da 2 ganger i uken, og så dabber det av uken etter før hverdagen kommer.
8:15
Og.
8:17
Det jeg tenker er veldig viktig er å tenke over hvilke mål er det jeg har? Mm. Hva er målet med med den treningen med den fysiske aktiviteten som jeg skal gjøre?
8:29
Er det å trene 4 ganger i uken?
10:28
Så kan jeg unne meg en fin middag på nesttun. Ja, det er veldig god belønning. Det kan jo også være sånn at det er veldig konkret knyttet til fullkorn til eksempel at man skal.
10:44
Trene så at man kan gå noen trappetrinn mm. Da kan man til eksempel tenke at OK om jeg klarer det her, så kommer jeg faktisk meg inn på den skinn, og når jeg kan gå lettere å gå inn og sette meg i et sete på på kinoen. Og det er jo veldig målbart å synlig en synlig belønning ved ved den treningen, så kan det også være en ide at hvis man sliter med motivasjonen og noterer seg ned.
11:14
Hvorfor var det begynte med dette her? I utgangspunktet? Ja, ikke sant. Så kan man ha en liten støtte. Noen støttesetninger når ting ting dupper for. Vi er jo bare mennesker.
11:26
Og det vil være perioder, hvor det er ekstra vanskelig å holde på med noe man ikke synes er like gøy. Ja, riktig.
11:33
Jeg anbefaler jo bland at man skriver en type treningsdagbok. Ja just for å på en måte knekke både skrive hva jeg er målet med det, hva skal jeg gjøre? Og så en så si til at man i hvert fall har skrevet noen litt en setting innimellom. I dag gikk det fint, eller i dag var det gørre kjedelig. Eller var det noe er så man kan ha noe å gå tilbake til?
12:01
Og det er jo det er jo fint å ha et synlig verktøy i denne prosessen også. Det er det absolutt, og da kan man også følge sin progresjon når man skriver litt mer detaljert hva man skriver da da klarer de å tilby repetisjoner med med 2 kilos vekt til eksempel.
12:22
Ja, det kan være veldig nyttig, og det ser man jo på sånne smartklokker for eksempel eller pulsklokker, så så får man ofte beskjed om at nå har du økt din hastighet eller nå løp det så og så lenge mye lengre enn forrige gang og så videre. Så vi drives jo av sånne synlige belønninger.
12:43
Ja så det å ha en treningsdagbok eller det å bare notere ned seg.
12:47
Noen erfaringer underveis. Det kan være veldig nyttig og spesielt nyttig når det for eksempel regner ut eller det er en grå dag. Det har blitt påminnet om. Hvor er det jeg gjør dette?
13:04
Men hva skal man da gjøre for å få til en bana? Det er ikke så innmari enkelte. Det er ikke enkelt å for noen er det ganske vanskelig, og da er det faktisk noen triks man kan gjøre for å lure hjernen litt fint. Det behøver vi, og det er jo man kan lage en avtale med seg selv, og det kaller vi i psykologien kaller vi det på en handlingsregel, og da lager man en avtale med seg selv.
13:31
At hvis a inntreffer, så skal jeg gjøre BOK. Det låter litt kjedelig av og b. Det er litt sånn algebratest. Det kan for eksempel være hvis det er fint vær ute, så vil jeg gå ut på en tur. Det høres ut som en veldig enkel regel eller avtale egentlig for det fint vær så er det jo ganske lett å gå ut, synes jeg. Men det er det som er så fantastisk med denne regelen er at.
14:03
Den er veldig enkel, og i og med at den er så enkel, så er den også ganske lett tilgjengelig for alle til å ta i bruk.
14:13
Og man kan jo tenke. Man må jo selvfølgelig tenke selv. Hva er det som? Hva er det jeg har lyst til å gjøre? Og i hvilken situasjon har lyst til å gjøre det? Og dette var noe jeg tenkte på i da det var korona og hele samfunnet hadde stengt ned, så kom jeg en sånn inaktiv periode, og da da lagde jeg en avtale med meg selv, at når jeg er ferdig på hjemmekontor, så skal jeg hvert fall gå ut en tur og få litt frisk luft, så hjernen er så lur.
14:44
At om du lykkes så få til det her et antall ganger.
14:48
Så ønsker den å fortsette med det.
14:54
Ja da blir det jo til en vane etterhvert, og det tar jo det tar jo litt tid å etablere en vane, og det er kjempeindividuelt. For noen kan det ta noen måneder inn hos vanlige kan ta 6 måneder for eksempel.
15:09
Så det må man tenke på. Man kan for eksempel ha noe satt opp på veggen et eller annet sted at man vet hva målet det, og man kan ha skrevet neer til og med sin sin avtale. Man kan jo kanskje ha flere avtale til meg om det fint vær, så går jeg ut om det regner.
15:32
Da må jeg gjøre noe inne hjemme til eksempel? Ja, hva ville du gjort da? Kjerstin, ja, hva skal vi se ja? Har jo i periode vært ganske hektisk med yoga, så da kunne jeg tenkt meg at jeg gjorde.
15:47
En stund yoga, ja, jeg tror kanskje at jeg måtte begynne med 10 minutter.
15:53
Yoga ja det er jo greit å ikke starte på hardt ut. Ja, det kan bli litt for langt innimellom og kanskje du kunne koblet på olga så dere gjort en avtale sammen?
16:05
Ja, det virket også det sosiale ved det som kan være en viktig drivkraft. Ja, det og og ha en avtale med noen enten sånn at man kan gjøre noe sammen, eller at man kanskje til og med avtaler med noen som man er venn med på Facebook eller noe sånn at nå er vel om du bor 20 middelbart, så så kan vi begge 2 ta oss en liten tur på hva sitt hold, og det er jo så kjedelig å avlyse avtaler.
16:35
Ja det er det og så kan man jo til og med kan ikke prate litt med hverandre mens man går.

16:42
Og det skal man ikke undervurdere. Nei, den sosiale, det sosiale perspektivet dette. Nei, det har vi virkelig en lært oss og å kjenne på i en annen siste i et og et halvt året.
16:59
Det var veldig hyggelig å ha det her på podden i dag. Elisabeth, jo takk, det var veldig hyggelig å få komme med. Jeg håper at vi kanskje kan få lov å spørre deg om ting når man annen gang. Ja, det skal vi få til før du kommer til oss i podden. Bar ja, jeg kommer gjerne igjen flatt.
17:18
Og så er det jo sånn at vi tenker at den her kommer nå da avsnitt, så bare følg med. Jeg har inntil helt planen klar for nesten, men det blir noe spennende å å, jeg gleder meg.
17:32Sist oppdatert 04.01.2023