Råd ved kognitive vansker hos skolebarn med ryggmargsbrokk

​Tilrettelegging i skolen ved kognitive van​sker

Dette skrivet er et vedlegg til e-læringskurset "En god skole​start for barn med ryggmargsbrokk"​. Kurset er laget av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Generelle råd​ i s​​​kolesituasjonen

 • Gi ekstra tid ved prøver/tester og oppgaver i klassen
 • Gi ekstra hjelp til å forstå arbeidsoppgaven ved å bryte det ned, bistå med uthevninger
 • Gi nok tid til at eleven kan reagere for å kompensere for nedsatt hastighet – muntlig og skriftlig. Det er ikke uvanlig for barn med ryggmargsbrokk å ønske å si noe sosialt, eller rekke opp hånden for å gi et svar, for så å glemme hva de skal si når det er deres tur
 • Gi hjelp til notatskriving for å kompensere for nedsatt tempo og redusert hukommelse
 • Endre oppgaver som har kopiering, som den viktigste komponenten
 • Prøv og ikke la motoriske vansker være i veien for læring: sett krav til skriftlig produksjon til et minimum
 • Vis arbeidsoppgavene i forveien og bruk hjelpemidler i tillegg, slik som huskelister, skisser og utheving
 • Jobb spesielt med studieteknikker. Dette kan være utheving med tusj i forskjellige farger, lære seg å bruke tankekart
 • Bruk elevens verbale styrke – selvsnakk - til å hjelpe til med organisering, løse problemer og læring
 • Bruk gjerne hukommelseshjelpemidler
 • Sørg for et strukturert og forutsigbart miljø
 • Mulighet for skjermet og rolig arbeidsplass ved oppgaver som krever konsentrasjon
 • Forbered barnet på overganger og endringer. Nyttig å skrive opp endringer i timeplan eller annen oversikt – slik kan barnet selv se på det om det dukker opp spørsmål

Tilpasning ved prøver/oppgaver

 • Reduser visuell forvirring på tester og svarark ved å fjerne dekorativ grafikk og bilder som ikke er relevante
 • Bruk verbale prøver/tester ved behov
 • Endre eller utelukk tidfestede tester
 • Fjern eller bryt ned vanskelige ord og abstrakte oppgaver/spørsmål til et konkret nivå. Fjern unødvendig informasjon

Tilpasning sosialt

 • Gi verbal tolkning av visuelle signaler for å hjelpe barnet til å forstå sosiale situasjoner. Film kan hjelpe til med dette.
 • Muntlig lære ting som andre elever lære intuitivt eller observerer
 • Oppmuntre til å delta i organiserte, mindre arbeidsgrupper

 

 Sist faglig oppdatert januar 2018.​

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 01.12.2022