Oppfølging i forbindelse med svangerskap ved Marfans syndrom

Svangerskap anses som høyrisiko og krever tett oppfølging. Det er økt risiko for rift/sprekk av hovedpulsåren (aortadisseksjon, aortaruptur). Oppfølging og fødsel skal foregå på universitetssykehus.

Følgende oppfølging anbefales ved svangerskap:

  • Genetisk veiledning i forkant av planlagt graviditet

  • Ultralyd av hjerte (ekkokardiografi) straks graviditet er erkjent, deretter hver til hver andre måned avhengig av diameter på aorta og andre arterier

  • Vurdere klaffebevarende kirurgi før svangerskap

  • Seponere AT-II hemmere før svangerskapet, betablokkere anbefales gjennom graviditet og etter fødsel

  • Ved behov kan det henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide ved Oslo Universitetssykehus for vurdering og oppfølging.

  1. Cox DA, Ginde S, Kuhlmann RS, Earing MG,. Management of the pregnant woman with Marfan syndrome complicated by ascending aorta dilation. Arch Gynecol Obstret. 2014; 290(4):797-802
  2. Muiño Mosquera L, De Backer j. Managing aortic aneurysms and dissections during pregnancy. Expert review of cardiovascualr therapy. 2015;13(6):703-714
  3. Regitz-Zagrosek V, Blomstrom Lundqvist C, Borghi C, Cifkova R, Ferreira R, Foidart JM, et al. ESC Guidelines on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy: the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal. 2011;32(24):3147-3197
Sist oppdatert 17.04.2024