Kortvoksthet-fremskreden benalder-tidlig osteoartritt syndrom

Kortvoksthet- fremskreden benalder- tidlig osteoartritt syndrom er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi),

Diagnosebeskrivelse

Tilstanden er kjennetegnet av kortvoksthet, tidlig stans i benvekst og i variabel grad av tidlige leddforandringer (osteoartritt).

Les om Kortvoksthet- fremskreden benalder- tidlig osteoartritt syndrom hos Orphanet, på engelsk

Andre n​​​​avn

Short stature- advanced bone age- early osteoarthrithis syndrome

Diagnoseb​​​etegnelser

ICD-10: M89.8, ORPHA: 435804

Interessef​​orening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer info​​​rmasjon

Om kortv​​oksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet. Informasjonen kan være aktuell for personer med kortvoksthet- fremskreden benalder- tidlig osteoartritt syndrom og deres fagpersoner.

Sist oppdatert 24.05.2023