HELSENORGE

Kortvoksthet-fremskreden benalder-tidlig osteoartritt syndrom

Kortvoksthet- fremskreden benalder- tidlig osteoartritt syndrom er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet, tidlig stans i benvekst og i variabel grad av tidlig osteoartritt.

Les om Kortvoksthet- fremskreden benalder- tidlig osteoartritt syndrom hos Orphanet, på engelsk

Andre n​​​​avn

Short stature- advanced bone age- early osteoarthrithis syndrome

Diagnoseb​​​etegnelser

ICD-10: M89.8, ORPHA: 435804

Interessef​​orening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer info​​​rmasjon

Om kortv​​oksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med kortvoksthet- fremskreden benalder- tidlig osteoartritt syndrom og deres fagpersoner.

Les mer om ulike forhold ved kortvoksthet

Om psykol​​​​ogiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter og tj​​enester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige


 

Fant du det du lette etter?