EDS: Spondylodysplastisk EDS

Spondylodysplastisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. På engelsk brukes navnet spondylodysplastic EDS (forkortet spESD), tidligere brukt navn er spondylocheirodysplastic EDS.

TRS har enda ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for spondylodysplastisk EDS. Du kan lese en beskrivelse på engelsk hos Orphanet.

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med spondylodysplastisk EDS.

Les om Ehlers-Danlos' syndromene

Brukerorganisasjon

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom http://www.eds-foreningen.no/

Fant du det du lette etter?