EDS: Periodontal EDS

Periodontal Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS.

Diagnos​​ebeskrivelse

Periodontal EDS kjennetegnes av alvorlig periodontitt og påvirkning av tenner og munnhule som begynner i barne eller ungdomsalder. 

Andre kjennetegn er:

  • ​økt forekomst av blåmerker
  • overbevegelighet av ledd (hypermobilitet), hovedsaklig i hender og føtter (distale ledd)
  • påvirkning av huden med overstrekkbarhet, hudskjørhet og unormale arr
  • gjentakende infeksjoner
  • brokk
  • endrede ansiktstrekk (marfanoide ansiktstrekk) 
  • hud som ser gammel ut (acrogeri).  

Les mer​ om perodontal EDS på engelsk, hos Orphanet

And​​​re navn

Periodontal EDS, pEDS, Ehlers-Danlos syndrome periodontal type

Diagnoseb​​etegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 75392, OMIM: 130080, 617174

Se også

Sist oppdatert 19.12.2023