HELSENORGE

EDS: Periodontal EDS

Periodontal Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS.

Diagnos​​ebeskrivelse

Periodontal EDS kjennetegnes av alvorlig periodontitt og påvirkning av tenner og munnhule som begynner i barne eller ungdomsalder. 

Andre kjennetegn er:

  • ​økt forekomst av blåmerker
  • overbevegelighet av ledd (hypermobilitet), hovedsaklig i hender og føtter (distale ledd)
  • påvirkning av huden med overstrekkbarhet, hudskjørhet og unormale arr
  • gjentakende infeksjoner
  • brokk
  • endrede ansiktstrekk (marfanoide ansiktstrekk) 
  • hud som ser gammel ut (acrogeri).  

Les mer​ om perodontal EDS på engelsk, hos Orphanet

And​​​re navn

Periodontal EDS, pEDS, Ehlers-Danlos syndrome periodontal type

Diagnoseb​​etegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 75392, OMIM: 130080, 617174

Inte​​​resseforening

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom

Les m​​er

Om Ehler​​s-Danlos' syndromene

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med periodontal EDS og deres fagpersoner.

Les om Ehlers-Danlos' syndromene

Om psykologisk​e forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettighet​​​er og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige

Fant du det du lette etter?