HELSENORGE

EDS: Myopatisk EDS

​Myopatisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. Tilstanden kjennetegnes av medfødt lav muskeltonus (hypotoni) og eller muskelsvinn (atrofi), som blir bedre ettersom barnet vokser. Leddkontrakturer (i knær, hofter og albuer), og overbevegelighet i ledd (hypermobilitet) i hender og føtter (distale ledd), er vanlig. Andre kjennetegn er myk og deigete hud, atrofiske arr, forsinket motorisk utvikling og myopatiske funn på muskelbiopsi.

Les mer om myopatisk EDS på engelsk, hos Orphanet

Andre navn

Myopathic EDS, EDS/myopathy overlap syndrome, mEDS

Diagnosebetegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 536516

Interesseforening

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom

Les mer

Om Ehlers-Danlos' syndromene

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med myopatisk EDS og deres fagpersoner.

Les om Ehlers-Danlos' syndromene

Om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige

 

Fant du det du lette etter?