EDS: Myopatisk EDS

Myopatisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. På engelsk brukes navnet myopathic EDS (forkortelse mEDS).

​TRS har enda ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for myopatisk EDS. Du kan lese en kort beskrivelse på engelsk hos Ehlers-Danlos society, og hos Orphanet

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med myopatisk EDS.

Les om Ehlers-Danlos' syndromene

Brukerorganisasjon

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom http://www.eds-foreningen.no/

Fant du det du lette etter?