EDS: Dermatosparaksis EDS

Dermatosparaksis Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS.

Diagnos​​ebeskrivelse

Dermatosparaksis EDS kjennetegnes av ekstremt sårbar og strekkbar hud, endrede ansiktstrekk, økt tendens til blåmerker og i noen tilfeller alvorlige komplikasjoner grunnet vevskjørhet.

Les mer om dermatosparaksis EDS på engelsk, hos Orphanet

Andr​​e navn

Dermatosparaxis EDS, dEDS

Diagn​​​osebetegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 1901, OMIM: 225410

Les mer

Sist oppdatert 18.12.2023