HELSENORGE

EDS: Dermatosparaksis EDS

 Dermatosparaksis Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS.

Diagnos​​ebeskrivelse

Dermatosparaksis EDS kjennetegnes av ekstremt sårbar og strekkbar hud, endrede ansiktstrekk, økt tendens til blåmerker og i noen tilfeller alvorlige komplikasjoner grunnet vevskjørhet.

Les mer om dermatosparaksis EDS på engelsk, hos Orphanet

Andr​​e navn

Dermatosparaxis EDS, dEDS

Diagn​​​osebetegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 1901, OMIM: 225410

Inter​​esseforening

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom

Les ​​mer

Om Ehlers-​​Danlos' syndromene

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med dermatosparaksis EDS og deres fagpersoner.

Les om Ehlers-Danlos' syndromene

Om ps​​​ykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold​ og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter o​​g tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
Fant du det du lette etter?