EDS: Dermatosparaksis EDS

Dermatosparaksis Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS.

Diagnos​​ebeskrivelse

Dermatosparaksis EDS kjennetegnes av ekstremt sårbar og strekkbar hud, endrede ansiktstrekk, økt tendens til blåmerker og i noen tilfeller alvorlige komplikasjoner grunnet vevskjørhet.

Les mer om dermatosparaksis EDS på engelsk, hos Orphanet

Andr​​e navn

Dermatosparaxis EDS, dEDS

Diagn​​​osebetegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 1901, OMIM: 225410

Inter​​esseforening

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom

Les ​​mer

Om Ehlers-​​Danlos' syndromene

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med dermatosparaksis EDS og deres fagpersoner.

Les om Ehlers-Danlos' syndromene

Om ps​​​ykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold​ og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter o​​g tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 03.12.2022