EDS: Cardiac-valvular EDS

Cardiac-valvular Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av Ehlers-Danlos' syndrom (EDS).

Diagnose​​​beskrivelse

​T​​ilstanden er kjennetegnet av myk og strekkbar hud med økt tendens til blåmerker og arrdannelse, overbevegelighet i ledd (hypermobilitet), og alvorlig progredierende hjerteklaffedefekter (mitral og eller aortaklaffeinsufisens).

Les mer om cardiac-valvular EDS på engelsk, hos Orphanet

And​re navn

Cardiac valvular EDS , cvEDS

Dia​gnosebetegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 230851, OMIM: 225320

L​e​​s m​er

​​

Sist oppdatert 18.12.2023