HELSENORGE

EDS: Cardiac-valvular EDS

Cardiac-valvular Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av Ehlers-Danlos' syndrom (EDS). 

Diagnose​​​beskrivelse

​T​​ilstanden er kjennetegnet av myk og strekkbar hud med økt tendens til blåmerker og arrdannelse, overbevegelighet i ledd (hypermobilitet), og alvorlig progredierende hjerteklaffedefekter (mitral og eller aortaklaffeinsufisens).

Les mer om cardiac-valvular EDS på engelsk, hos Orphanet

And​re navn

Cardiac valvular EDS , cvEDS

Dia​gnosebetegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 230851, OMIM: 225320

Interes​​seforening​

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom

L​e​​s m​er

Om​ Ehl​​ers-Danlos' syndromene

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med cardiac-valvuar EDS og deres fagpersoner.

Les om Ehlers-Danlos syndromene

Om ps​yk​ologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettighe​​ter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.​

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
Fant du det du lette etter?