EDS: Cardiac-valvular EDS

​Cardiac-valvular Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS. På engelsk brukes navnet cardiac valvular EDS (forkotelse cvEDS).

TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for cardiac-valvular EDS. Du kan lese en beskrivelse på engelsk hos Orphanet.

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider, den kan være nyttig også for personer med cardiac-valvular EDS.

Les om Ehlers-Danlos' syndromene

Brukerorganisasjon

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom http://www.eds-foreningen.no/