EDS: Arthrokalasia EDS

Arthrokalasia Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS.

Diagn​​​osebeskrivelse

Arthrokalasia EDS kjennetegnes av medfødt hofteluksajson (ute av ledd), alvorlig generalisert overbevegelighet i ledd (hypermobilitet) med gjentatte luksasjoner og subluksasjoner, overstrekkbar og eller sårbar hud.

Les mer om arthr​okalasia Ehlers-Danlos' syndrom på engelsk, hos Orphanet

Andr​​e navn

Arthrochalasia Ehlers-Danlos syndrome (aEDS), Ehlers-Danlos syndrome arthrochalasia type

Diag​​nosebetegnelser

ICD-10: Q 79.6, ORPHA 1899, OMIM: 130060, 617821

Les mer

Sist oppdatert 18.12.2023