HELSENORGE

EDS: Arthrokalasia EDS

Arthrokalasia Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en svært sjelden undertype av EDS.

Diagn​​​osebeskrivelse

Arthrokalasia EDS kjennetegnes av medfødt hofteluksajson (ute av ledd), alvorlig generalisert overbevegelighet i ledd (hypermobilitet) med gjentatte luksasjoner og subluksasjoner, overstrekkbar og eller sårbar hud.

Les mer om arthr​okalasia Ehlers-Danlos' syndrom på engelsk, hos Orphanet

Andr​​e navn

Arthrochalasia Ehlers-Danlos syndrome (aEDS), Ehlers-Danlos syndrome arthrochalasia type

Diag​​nosebetegnelser

ICD-10: Q 79.6, ORPHA 1899, OMIM: 130060, 617821

Interessefore​​ning

EDS-foreningen, Norsk forening for Ehlers-Danlos syndrom

Le​​s mer

Om Ehlers-Da​nlos' syndromene

Vi anbefaler at du leser informasjonen om Ehlers-Danlos' syndromene på våre nettsider. Informasjonen kan være nyttig også for personer med arthrokalasia EDS og deres fagpersoner.

Les om Ehlers-Danlos' syndromene

Om psy​​kologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om re​​ttigheter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige


 

Fant du det du lette etter?