Adams-Olivers syndrom

​Adams-Oliver syndrom

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for Adams-Olivers syndrom. Du finner informasjon på engelsk hos Orphanet:

Beskrivelse av Adams-Olivers syndrom hos Orphanet

Les om behandling, oppfølging og andre forhold ved dysmeli på TRS' nettsider

Rettigheter og tjenester ved sjeldne diagnoser