HELSENORGE
Søk i sjeldne diagnoser

3M syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/3m-syndrom3M syndrom0-9
ACAN-relatert kortvoksthethttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/acan-relatert-kortvoksthetACAN-relatert kortvoksthetA
Adams-Olivers syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/adams-olivers-syndromAdams-Olivers syndromA
Akondroplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/akondroplasiAkondroplasiA
Akrodysostosehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/akrodysostoseAkrodysostoseA
Akromesomelisk dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/akromesomelisk-dysplasiAkromesomelisk dysplasiA
Amnionbånd syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/amnionband-syndromAmnionbånd syndromA
Arteriell tortuosity syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/familiere-thorakale-aortaaneurismer-og-disseksjoner-ftaad/arteriell-tortuosity-syndromArteriell tortuosity syndromA
Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/arthrogryposis-multiplex-congenita-amcArthrogryposis multiplex congenita (AMC)A
Brachyolmihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/brachyolmiBrachyolmiB
Campomelisk dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/campomelisk-dysplasiCampomelisk dysplasiC
Camurati-Engelmanns syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/camurati-engelmanns-syndromCamurati-Engelmanns syndromC
Cartilage-hair hypoplasi (CHH)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/cartilage-hair-hypoplasiCartilage-hair hypoplasi (CHH)C
Catel-Manzkes syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/catel-manzkes-syndromCatel-Manzkes syndromC
Chondrodysplasia punctatahttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/chondrodysplasia-punctataChondrodysplasia punctataC
Congenital contractural arachnodactyli - CCAhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/congenital-contractural-arachnodactyli-ccaCongenital contractural arachnodactyli - CCAC
Cutis laxahttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/cutis-laxaCutis laxaC
Diastematomyelihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ryggmargsbrokk/diastematomyeliDiastematomyeliD
Diastrofisk dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/diastrofisk-dysplasiDiastrofisk dysplasiD
Dysmelihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeliDysmeliD
Dysplasia epiphysealis hemimelicahttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/dysplasia-epiphysealis-hemimelicaDysplasia epiphysealis hemimelicaD
EDS: Arthrokalasia EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-arthrokalasia-edsEDS: Arthrokalasia EDSE
EDS: Brittle cornea syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-brittle-cornea-syndromEDS: Brittle cornea syndromE
EDS: Cardiac-valvular EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-cardiac-valvular-edsEDS: Cardiac-valvular EDSE
EDS: Dermatosparaksis EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-dermatosparaksis-edsEDS: Dermatosparaksis EDSE
EDS: klassisk EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-klassisk-edsEDS: klassisk EDSE
EDS: Klassisk-lignende EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-klassisk-lignende-edsEDS: Klassisk-lignende EDSE
EDS: kyfoskoliotisk EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-kyfoskoliotisk-edsEDS: kyfoskoliotisk EDSE
EDS: Muskulokontraktural EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-muskulokontraktural-edsEDS: Muskulokontraktural EDSE
EDS: Myopatisk EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-myopatisk-edsEDS: Myopatisk EDSE
EDS: Periodontal EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-periodontal-edsEDS: Periodontal EDSE
EDS: Spondylodysplastisk EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-spondylodysplastisk-edsEDS: Spondylodysplastisk EDSE
EDS: vaskulær EDShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromene/eds-vaskuler-edsEDS: vaskulær EDSE
Ehlers-Danlos syndromenehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ehlers-danlos-syndromeneEhlers-Danlos syndromeneE
Epifyseal dysplasi med hørselstap og dysmorfismehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/epifyseal-dysplasi-med-horselstap-og-dysmorfismeEpifyseal dysplasi med hørselstap og dysmorfismeE
Familiær osteokondritis dissecanshttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/familier-osteokondritis-dissecansFamiliær osteokondritis dissecansF
Familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (FTAAD)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/familiere-thorakale-aortaaneurismer-og-disseksjoner-ftaadFamiliære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (FTAAD)F
Femoralt-facialt syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/femoralt-facialt-syndromFemoralt-facialt syndromF
Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/fibrodysplasia-ossificans-progressiva-fopFibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)F
Fibrøs dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/fibros-dysplasiFibrøs dysplasiF
Hajdu-Cheneys syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/hajdu-cheneys-syndromHajdu-Cheneys syndromH
Holt-Orams syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/holt-orams-syndromHolt-Orams syndromH
Hypofosfatasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/hypofosfatasiaHypofosfatasiH
Hypokondroplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/hypokondroplasiHypokondroplasiH
Klippel-feilhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/klippel-feilKlippel-feilK
Kniests dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/kniests-dysplasiKniests dysplasiK
Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/kondroektodermal-dysplasi-ellis-van-crevelds-syndromKondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)K
Kortvoksthethttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthetKortvoksthetK
Kortvoksthet-fremskreden benalder-tidlig osteoartritt syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/kortvoksthet-fremskreden-benalder-tidlig-osteoartritt-syndromKortvoksthet-fremskreden benalder-tidlig osteoartritt syndromK
Larsens syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/larsens-syndromLarsens syndromL
Lipomyelomeningocelehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ryggmargsbrokk/lipomyelomeningoceleLipomyelomeningoceleL
Loeys-Dietz' syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/loeys-dietz-syndromLoeys-Dietz' syndromL
Léri-Weills dyskondrosteose (LWD)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/lri-weills-dyskondrosteose-lwdLéri-Weills dyskondrosteose (LWD)L
Maffuccis syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/multiple-osteokondromer-mo-eller-multiple-hereditere-eksostoser-mhe/maffuccis-syndromMaffuccis syndromM
Marfanoid habitus-facial dysmorfisme-skjelettabnormalitet-hjertedefekt syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/marfans-syndrom/marfanoid-habitus-facial-dysmorfisme-skjelettabnormalitet-hjertedefekt-syndromMarfanoid habitus-facial dysmorfisme-skjelettabnormalitet-hjertedefekt syndromM
Marfans syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/marfans-syndromMarfans syndromM
Mazabrauds syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/mazabrauds-syndromMazabrauds syndromM
McCune-Albrights syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/mccune-albrights-syndromMcCune-Albrights syndromM
Melnick-Needles syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/melnick-needles-syndromMelnick-Needles syndromM
Melorheostosehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/melorheostoseMelorheostoseM
Metafyseal kondrodysplasi, Jansen typehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/metafyseal-kondrodysplasi-jansen-typeMetafyseal kondrodysplasi, Jansen typeM
Metafyseal kondrodysplasi, Schmid typehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/metafyseal-kondrodysplasi-schmid-typeMetafyseal kondrodysplasi, Schmid typeM
Metakondromatosehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/multiple-osteokondromer-mo-eller-multiple-hereditere-eksostoser-mhe/metakondromatoseMetakondromatoseM
Metatrofisk dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/metatrofisk-dysplasiMetatrofisk dysplasiM
Multiple osteokondromer (MO) eller multiple hereditære eksostoser (MHE)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/multiple-osteokondromer-mo-eller-multiple-hereditere-eksostoser-mheMultiple osteokondromer (MO) eller multiple hereditære eksostoser (MHE)M
Multippel epifyseal dysplasi (MED)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/multippel-epifyseal-dysplasi-medMultippel epifyseal dysplasi (MED)M
Myhres syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/myhres-syndromMyhres syndromM
Nail-patella syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/nail-patella-syndromNail-patella syndromN
Olliers sykdom eller enkondromatosehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/multiple-osteokondromer-mo-eller-multiple-hereditere-eksostoser-mhe/olliers-sykdom-Olliers sykdom eller enkondromatoseO
Osteogenesis imperfecta (OI)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/osteogenesis-imperfecta-oiOsteogenesis imperfecta (OI)O
Osteopatia Striata, cranial sclerose syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/osteopatia-striata-cranial-sclerose-syndromOsteopatia Striata, cranial sclerose syndromO
Osteosklerotisk metafyseal dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/osteosklerotisk-metafyseal-dysplasiOsteosklerotisk metafyseal dysplasiO
Otopalatodigitalt syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/otopalatodigitalt-syndromOtopalatodigitalt syndromO
Polands syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/polands-syndromPolands syndromP
Progressiv ossøs heteroplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/progressiv-ossos-heteroplasiProgressiv ossøs heteroplasiP
Progressiv pseudorheumatoid dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/progressiv-pseudorheumatoid-dysplasiProgressiv pseudorheumatoid dysplasiP
Pseudoakondroplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/pseudoakondroplasiPseudoakondroplasiP
Pseudohypoparathyreodismehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/pseudohypoparathyreodismePseudohypoparathyreodismeP
Albrights hereditære osteodystrofihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/pseudohypoparathyreodisme-med-albrights-arvelige-osteodystrofiAlbrights hereditære osteodystrofiP
Pseudopseudohypoparathyroidismehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/pseudopseudohypoparathyroidismePseudopseudohypoparathyroidismeP
Pyknodysostosehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/pyknodysostosePyknodysostoseP
Robinows syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/robinows-syndromRobinows syndromR
Ryggmargsbrokkhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/ryggmargsbrokkRyggmargsbrokkR
Saul-Wilsons syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/saul-wilsons-syndromSaul-Wilsons syndromS
Schimke immuno-ossøs dysplasi (SIOD)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/schimke-immuno-ossos-dysplasi-siodSchimke immuno-ossøs dysplasi (SIOD)S
Sensenbrenners syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/sensenbrenners-syndromSensenbrenners syndromS
SHORT syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/short-syndromSHORT syndromS
Shprintzen-Goldbergs syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/familiere-thorakale-aortaaneurismer-og-disseksjoner-ftaad/shprintzen-goldbergs-syndromShprintzen-Goldbergs syndromS
Sjeldne bensykdommerhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommerSjeldne bensykdommerS
Spondylocostal dysostosehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/spondylocostal-dysostoseSpondylocostal dysostoseS
Spondyloepifyseal dysplasi – SEDhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondyloepifyseal-dysplasi-sedSpondyloepifyseal dysplasi – SEDS
Spondyloepifyseal dysplasi congenita – SEDChttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondyloepifyseal-dysplasi-congenita-sedcSpondyloepifyseal dysplasi congenita – SEDCS
Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type - SEDKhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondyloepifyseal-dysplasi-kimberly-type-sedkSpondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type - SEDKS
Spondyloepifyseal dysplasi tarda, SEDT, X-bundethttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondyloepifyseal-dysplasi-tarda-sedt-x-bundetSpondyloepifyseal dysplasi tarda, SEDT, X-bundetS
Spondyloepimetaphyseal dysplasi, aggrecan typehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondyloepimetafyseal-dysplasi-aggrecan-typeSpondyloepimetaphyseal dysplasi, aggrecan typeS
Spondyloepimetafyseal dysplasi (SEMD)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondyloepimetafyseal-dysplasi-semdSpondyloepimetafyseal dysplasi (SEMD)S
Spondylokarpotarsal synostose syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondylokarpotarsal-synostose-syndromSpondylokarpotarsal synostose syndromS
Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski typehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondylometafyseal-dysplasi-smd-kozlowski-typeSpondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski typeS
Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt typehttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondylometafyseal-dysplasi-smd-schmidt-typeSpondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt typeS
Spondyloperiferal dysplasihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/spondyloperiferal-dysplasiSpondyloperiferal dysplasiS
Sticklers syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sticklers-syndromSticklers syndromS
Stüve-Wiedemanns syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/stve-wiedemanns-syndromStüve-Wiedemanns syndromS
Thrombocytopenia-absent radius syndrome (TAR-syndrom)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/thrombocytopenia-absent-radius-syndrome-tar-syndromThrombocytopenia-absent radius syndrome (TAR-syndrom)T
Trikorhinofalangealt syndrom (TRPS)https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/trikorhinofalangealt-syndrom-trpsTrikorhinofalangealt syndrom (TRPS)T
Ulna-mammary syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/ulna-mammary-syndromUlna-mammary syndromU
VATER, VATERS, VACTERL OG VACTERLShttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/vater-vaters-vacterl-og-vacterlsVATER, VATERS, VACTERL OG VACTERLSV
Weill-Marchesanis syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/weill-marchesanis-syndromWeill-Marchesanis syndromW
Weismann-Netters syndromhttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/kortvoksthet/weismann-netters-syndromWeismann-Netters syndromW
X-bundet hypofosfatemihttps://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/sjeldne-bensykdommer/x-bundet-hypofosfatemiX-bundet hypofosfatemiX

Fant du det du lette etter?