Hva skjuler seg bak beskrivelsen arthrogryposis multiplex congenita (AMC) ? - En studie av voksne med AMC i Norge

EXPLAIN-studien

Prosjektbeskrivelse

Engelsk tittel:  The EXPLAIN study: Exploring Arthr​ogryposis multiplex congenita in adults in Norway​ - A study of phenotype, genotype and clinical implication

​Prosjekttype: Doktorgradsarbeid

Status: Åpen for rekruttering mars 2023 til mai 2024. Undersøkelser vil pågå frem til sommer 2024. 

​Ansvar​​​lige for studien

Prosjek​​​tleder

Lena Lande Wekre (overlege, PhD) , TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS)

PhD kandidat

My Vuong Hermansen, nevrolog, prosjektlege, TRS

Prosjektmedarbeidere

  • ​Kristin Ørstavik (nevrofysiolog), EMAN
  • Kristina Aa Rasmussen (fysioterapeut) TRS
  • Unni Steen (ergoterapeut), TRS
En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Prosjektgruppa: Kristina, Lena, My, Kristin og Unni

​​​Samarbeidspartnere

Finansiering

Studien finansieres av doktorgradsmidler fra Helse Sør-Øst (tildelt fra 2024)

Formål og​​ hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?

Målet med prosjektet er å få bedre innsikt i sammenhengen mellom fenotype (kliniske funn) og genotype (genetiske funn), samt funksjon, hos voksne over 18 år med arthrogryposis multiplex congenita (AMC).  

​Bak​grunn

De siste årene har vi erfart at mange med AMC mangler, eller har feil, diagnose. 

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) har kompetansesenteransvar for alle personer som har AMC. En av våre oppgaver er å medvirke til at personer med AMC skal få best mulig helsetjenestetilbud og faglige råd i alle livsfaser. En forutsetning for dette er god og sikker kunnskap om årsaken til AMC, helsemessige forhold, alvorlighetsgrad av ulike medisinske plager, funksjon og andre utfordringer. I dag er det store mangler i denne kunnskapen, særlig når det gjelder voksne med AMC. 

AMC er en tilstand der to eller flere bøyde og stive ledd er til stede ved fødsel. Årsakene til dette kan være mange. I dag er det påvist mer enn 400 genforandringer som kan føre til AMC. AMC er også et sentralt symptomkompleks ved flere nevrologiske tilstander. De fleste voksne har likevel ikke fått påvist årsaken til sin AMC, og dermed ikke fått en diagnose.  

​Metode og målgruppe

TRS, i samarbeid med våre partnere EMAN og avdeling for medisinsk genetikk OUS, samt AMC-foreningen, vil gjennomføre en studie med personer med AMC fra 18 år og eldre. 

​Vårt team består av sjeldenlege, nevrolog, nevrofysiolog, genetiker, fysioterapeut og ergoterapeut. Deltakere i studien inviteres til en kartlegging som vil foregå på TRS (Sunnaas sykehus, Nesodden). 

Kartleg​​​gingen vil bestå av:

  • ​​​gjennomgang av personlige og medisinske opplysninger
  • fysiske funksjonstester
  • nevrologisk undersøkelse
  • test av lungefunksjon
  • blodprøver og genetiske analyser

Det vil bli henvist videre hvis man avdekker forhold som trenger oppfølging.

​​Spør​reskjemaer

​​Deltakere vil også bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer om sosiale forhold, plager, funksjon og aktivitet i det daglige. 

 

​Ønsker du​ å delta?

Alle over 18 år med AMC er aktuelle for studien. Personer registrert ved TRS vil få informasjon om studien tilsendt i posten. Hvis du ikke er registrert ved TRS er du også velkommen til å delta. Ta da kontakt med TRS på telefonnummer 66 96 90 00.    

​​Result​​ater

Kunnskapen fra prosjektet er planlagt brukt i oppfølging av enkeltbrukere og pårørende, som informasjon til hjelpeapparatet, som fagartikler og på konferanser både nasjonalt og internasjonalt.

Publise​​​rte artikler

​Hermansen MV, Wekre LL, Lidal IB. The range of publications on arthrogryposis multiplex congenita from 1995 to 2022-A scoping review​. Am J Med Genet A. 2023 Apr 3. doi: 10.1002/ajmg.a.63201. Epub ahead of print. PMID: 37009761. Les et sammendrag av artikkelen på norsk.

 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 15.05.2024