Kurs for foreldre til barn med dysmeli 0-2 år, 2022

Her vil du finne informasjon, presentasjoner og nettressurser til kurset for foreldre til barn med dysmeli i alderen 0-2 år, som foregår 1-3.november 2022 .

På denne finner du informasjon som deltakerne bør se før kurset, og også andre nyttige læringsressurser. Vi vil også legge ut presentasjoner i etterkant av kurset. Siden er tilgjengelig også etter kurset, og kan være til nytte for foreldre og lokale fagpersoner​

Tema​ ​​i kurset

  • Hva er dysmeli?
  • Lek, bevegelse og tilrettelegging (hjelpemidler og proteser) 
  • Rettigheter og muligheter med hensyn til offentlige tjenester
  • Å få et barn med dysmeli 
  • Å vokse opp med dysmel​i

Barn med armdysmeli, bilde
 

O​​m TR​​S

Denne korte filmen forklarer hva TRS er og hva vi gjør.

 


Materiale som gj​erne kan sees i fo​​rkant av kurset

SJEKKLISTE BAR​N MED DYSMELI.pdf​​

Informasjon​​​ om d​ysmeli

Dysmeli er en betegnelse på medfødte tilstander hvor armer og/eller bein ikke er utviklet som vanlig. Tilstanden omfatter både mangler, sammenvoksinger og for mange fingre eller tær. TRS har laget nettinformasjon og filmer om barndom og voksenliv med dysmeli

Her finner du nettinformasjon om dysmel​i

Her er noen filmer som handler om dysmeli. Vi har flere filmer på vår youtubekanal.

 

 


​Informasjon om​ rettigheter og tje​​nester


TRS har samlet informasjon om lover, rettigheter og tjenester i det offentlige på egne sider.

Les om lover, rettigheter og tjenester i det off​​entlige
Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 06.12.2022