HELSENORGE

To opphold på Beitostølen Helsesportsenter for kortvokste i juli 2023

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer, i samarbeid med Norsk Interesseforening for Kortvokste, sommeropphold i 2023. 

Bilde av barn i kano

​Opphold for kortvokste barn og ungdommer (5-17 år) og for unge kortvokste (18 - 30 år) arrangeres i samme tidsrom: 19.07 - 08.08.2023. Du finner mer informasjon om innhold, organisering og hvordan du søker plass på sidene til Beitostølen Helsesportsenter.

Les om sommeropphold for kortvokste barn og ungdommerLes om sommeropp​hold for unge kortvokste