Smerter er vanlig hos voksne med dysmeli i den ene armen

En ny studie fra TRS viser at mange voksne med en-arms dysmeli i Norge rapporterer kroniske smerter. Flest rapporterer smerter i nakke og skulder, og smertene kommer i voksen alder.

Heidi Johansen, Trine Bathen, Liv Øinæs Andersen, Svend Rand-Hendriksen, Kristin Østlie.
Publisert 11.01.2018
Sist oppdatert 06.12.2022
Bildet viser en armdysmeli

I studien fant vi imidlertid at smertene var moderat i intensitet og at de fleste hadde smerter på få steder sammenlignet med andre personer med kroniske smerter. Det var ingen sammenheng mellom smerter og om de brukte protese eller ikke.

En tredjedel rapporterte at de opplevde uttalt tretthet (alvorlig fatigue). To tredjedeler rapporterte at de frøs lett på dysemliarmen (kuldesensitivitet). Denne type studie kan ikke si noe om årsak til smerter, men statistiske analyser viste stor grad av sammenheng mellom kroniske smerter og fatigue og/eller kuldesensitivitet.

Dette fant vi ut ved at vi sendte spørreskjema til alle voksne med dysmeli som var registrert ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser i 2012. Vi fikk svar fra 77 personer med enarmsdysmeli Mange voksne med dysmeli vil i perioder søke hjelp fra helse-, sosial- og velferds systemet vårt. Det er viktig at fagfolk som møter og planlegger tilbud til dem kjenner til  at mange voksne med dysmeli erfarer kroniske smerter, fatigue og kuldesensitivitet.

Artikkelen fra denne studien kan du lese på engelsk her:

Johansen H, Bathen T, Andersen LØ, Rand-Hendriksen S, Østlie K. Chronic pain and fatigue in adults with congenital unilateral upper limb deficiency in Norway. A cross-sectional study. PLoS ONE. 2018. 13(1): e0190567. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190567

Les mer om studien voksne med dysmeli i Norge, utdanning, arbeid og hverdagsliv