Planlegger for bedre tilgang til kliniske medikamentstudier

TRS-overlege Svein Fredwall deltar i nyopprettet arbeidsgruppe som har som mål å kunne gi nordiske barn og voksne med skjelettdysplasier bedre tilgang til å delta i kliniske medikamentstudier.

Publisert 12.09.2022
Sist oppdatert 06.12.2022
Lege holder lite glass med figur av DNA-strengg
Den nyopprettede arbeidsgruppen har fått navnet The Nordic Skeletal Dysplasia Council. I gruppen sitter det fagpersoner med spesialkompetanse på skjelettdysplasier i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark og Finland).  Komiteen møtes jevnlig og har som mål å raskt behandle forespørsler og andre relevante henvendelser. 

Målet er å informere hverandre om pågående kliniske studier i Norden, og å bidra til at barn i alle de nordiske landene får tilgang til studiene. Dette er særlig viktig for de mest sjeldne gruppene med svært få potensielle deltagere. Fredwall tror at et slikt nordisk samarbeid vil øke muligheten for at norske og nordiske pasienter får delta i slike studier.

Komiteen er i gang med å opprette en egen nettside hvor mer informasjon om dette arbeidet vil bli lagt ut.