Beitostølen Helsesportssenter arrangerer opphold for barn og ungdom med Léri-Weills syndrom eller skjelettdysplasier med leddpåvirkning høsten 2024

Oppholdet arrangeres i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, i perioden 18.september - 18. oktober 2024. Plasser tildeles fortløpende frem til 15. april 2024. Målet med oppholdet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø.

Publisert 01.11.2023
Barn ute i skogen på tur

Målgruppe er barn og ungdom 5-17 år med følgende diagnoser:

  • Léri-Weills dyskondrosteose
  • Sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier) med tidlig leddpåvirkning (artrose), som blant annet:
    • Pseudoakondroplasi
    • Multippel epifyseal dysplasi
    • Spondyloepifyseal dysplasi
    • Spondyloepimetafyseal dysplasi

Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Barn og ungdom fra hele landet kan søke om å delta. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos BHSS.

Du må ha henvisning fra lege. Denne sendes til Beitostølen Helsesportsenter.

Her finner du mer informasjon om oppholdet og om henvisning