Oppdatert informasjon om Polands syndrom

TRS har oppdatert informasjonen om Polands syndrom. Informasjonen kan være nyttig for fagpersoner, personer med diagnosen og deres pårørende

Publisert 26.06.2024
Diagram

Polands syndrom er en medfødt tilstand som kjennetegnes ved endringer i brystmuskulaturen og øverste delen av brystkassen.

Forandringene er oftest ensidige og forekommer med eller uten anatomiske endringer i underarmen og hånden på samme side (reduksjonsdefekt/dysmeli). De anatomiske endringene kan variere fra person til person. De fleste får diagnosen i barneårene.

Behandlingen kan være kosmetisk korreksjon og å forebygge redusert funksjon i tilstøtende ledd og muskulatur.

De fleste med Polands syndrom lever gode og aktive liv, med fritidsaktiviteter, utdanning, jobb og familieliv. Samtidig kan man oppleve å ha tanker og plager som er vanskelig å formidle til andre, og i perioder av livet kan det oppleves som utfordrende å leve med diagnosen.

Les mer om Polands syndrom her.