HELSENORGE

Oppdatert informasjon om hypokondroplasi

TRS har oppdatert nettinformasjon om den sjeldne arvelige tilstanden hypokondroplasi.

Illustrasjonsbilde DNA spiral

​Hypokondroplasi er en sjelden arvelig tilstand som medfører forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi) og moderat kortvoksthet. Det er stor variasjon i slutthøyden, og noen har tilnærmet normal høyde. Ben og i mindre grad armer er korte i forhold til resten av kroppen (disproporsjonale).

TRS har nå oppdatert både den korte diagnosebeskrivelsen og informasjon om medisinske forhold: Diagnostikk, behandling og oppfølging.

Her finner du oppdatert informasjon om hypokondroplasi