Oppdatert informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved ryggmargsbrokk

TRS har oppdatert og skrevet ny informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening hos voksne med ryggmargsbrokk.

Publisert 30.09.2022
Sist oppdatert 06.12.2022
Gående og rullestolbrukere i fysisk aktivitet

​​Ryggmargsbrokk er en sjelden tilstand med ulik grad av nevrologisk påvirkning. Både følesans og motorisk funksjon er påvirket. Det er vanlig med funksjonsnedsettelse både ovenfor og nedenfor brokket i ryggsøylen.​

Barn kan ha forsinket motorisk utvikling og regelmessig oppfølging med fysioterapeut er viktig. Informasjonen om barne og ungdomsalder er under oppdatering og vil bli publisert i løpet av høsten 2022.

Informasjonen om fysisk aktivitet og trening for voksne med ryggmargsbrokk er helt nyskrevet og inneholder referanser til nyere forskning. I tillegg finner du mange praktiske råd og tips til hvordan du kan komme i gang.

Her finner du informasjonen om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved ryggmargsbrokk