Oppdatert informasjon om dagliglivet med Léri-Weills dyskondrosteose

TRS har oppdatert nettinformasjonen om dagliglivet med Léri-Weills dyskondrosteose (LWD). Siden inneholder råd og tips til fagpersoner, personer med LWD og pårørende om tilrettelegging og mestring i barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning og arbeid.

Publisert 08.03.2024
Madelungs deformitet i håndledd
Illustrasjon Madelungs deformitet

Léri-Weills dyskondrosteose (LWD) er en sjelden medfødt bensykdom. Diagnosen medfører ulik grad av skjelettforandringer og moderat kortvoksthet. Erfaringen ved TRS er at de fleste med LWD klarer seg bra i det daglige og lever liv med vanlige livshendelser. En del opplever utfordringer som følge av diagnosen, men lærer å tilpasse seg og finner løsninger som fungerer. Både barn og voksne kan ha behov for tilrettelegging og tilpasning av daglige aktiviteter.

Her finner du nettinformasjonen om dagliglivet med Léri-Weills dyskondrosteose