Oppdatert informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier)

TRS har oppdatert informasjonen som retter seg til fagpersoner, personer med sjelden bensykdommer og deres pårørende. Her finner du informasjon om hvilke hensyn som er viktig å ta ved fysioterapi, fysisk aktivitet og trening for barn og voksne med sjeldne bensykdommer.

Publisert 24.04.2024
Tre barbente barn som som ligger i gresset

Å leve med sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier) kan gi utfordringer med fysisk funksjon og deltagelse i aktiviteter og trening. For mange er fysioterapi og egeninnsats uvurderlige ressurser som kan hjelpe gjennom ulike stadier av livet.

Her finner du informasjonen om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved sjeldne bensykdommer