Oppdaterte anbefalinger om anestesi (narkose) til personer med sjeldne bensykdommer

TRS har oppdatert anbefalingene til anestesipersonell og kirurger ved anestesi til personer med sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier), inkludert osteogenesis imperfecta

Publisert 21.06.2024
Illustrasjonsbilde av person i narkose

Det finnes mange ulike skjelettdysplasier, noen gir disproporsjonal kortvoksthet, og hver diagnose har sine spesifikke komplikasjoner. Likevel er det noen generelle råd som gjelder gruppen skjelettdysplasier det er viktig at anestesipersonell og kirurger er klar over. 

Her finner du anbefalingene til anestesipersonell og kirurger