Ny oversiktsartikkel om livskvalitet ved arvelige aortatilstander

I denne artikkelen beskrives funnene fra et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige artikler om livskvalitet hos personer med arvelige aortatilstander

 

​Artikkelen er del av en studie om psykososiale forhold hos voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom og andre familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner.

Artikkelen ble publisert i Clinical Genetics i februar 2019.

Les mer om artikkelen med et kort norsk sammendrag på prosjektsiden