Dine erfaringer er viktige!

Er du foreldre til et skolebarn?

Hvert år arrangerer TRS skolestartkurs for familier med barn som skal begynne på skolen. Mye av det foreldrene lurer på er det mange av dere som har erfart, og det håper vi dere vil dele.

Publisert 03.01.2024
En person og en jente som holder bøker
Skolestart er spennende for både foreldre og barn. Hjelp oss å gjøre den bedre for andre barn med en sjelden diagnose.

Nå håper vi at du som har et skolebarn med en sjelden diagnose vil hjelpe oss med å gi erfaringsbaserte råd til andre foreldre og ansatte i skolen. Det er mye man opplever som kan være til stor nytte for andre.

Vi skal lage en informasjonsfilm hvor vi samler erfaringer og råd om nettopp skolestarten og hvordan det har gått, i håp om å gi enda mer relevant informasjon til både skoler som skal ta i mot barn med en sjelden diagnose, men også andre foreldre som er i samme situasjon. 

Det kan være erfaringer rund tilrettelegging i klasserommet, i gymsalen eller i friminuttene, men også hvordan det har vært for barnet sosialt å starte på skolen. De som deltar vil få tilsendt spørsmålene på forhånd.

Hvis du/dere vil delta, eller bare ønsker å vite mer, ta gjerne kontakt (ikke skriv personsensitiv informasjon i eposten): Send en epost