Dette må du tenke på:

Forberedelser til møte med hjelpeapparatet

For å få den hjelpen eller tjenesten du trenger er det viktig å tenke over hva du trenger støtte til. Er det på grunn av helseproblemer eller endringer i livet ditt for eksempel.

Trond Haagensen, sosionom på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Publisert 15.12.2023
En person som sitter i en stol
Å vurdere dine egne behov kan være vanskelig, spesielt hvis behovene har økt gradvis og det blir mer krevende å håndtere dem selv.

Start planleggingen tidlig, før du søker om hjelp. Å ha en sjelden diagnose krever ofte mer informasjon for at de du kontakter skal forstå dine behov

Det handler om å være ærlig med deg selv om hva du klarer, hva som er utfordrende, og hva du ikke klarer lenger. Når du tenker på å søke hjelp eller en tjeneste, er det viktig å ha tenkt godt gjennom hva du trenger. Dette gjelder både for hva du forteller deg selv og hva du forteller andre. Målet er å kunne si: «Dette er situasjonen».

Det kan være lurt å snakke å snakke med en likeperson, for å sortere tanker og bli sikrere på hva du trenger og hva du vil søke om.

Når du vet hva du trenger, er det nyttig å finne informasjon om passende hjelp eller tjenester. Du kan ofte finne denne informasjonen på kommunens eller Navs nettsider. Noen ganger trenger du også muntlig informasjon. Offentlige etater har plikt til å gi all nødvendig informasjon når du spør. En forberedende samtale med en tjenesteperson vil også kunne avklare om du oppfyller de vilkårene som er satt opp for å oppnå denne tjenesten og om det er fornuftig å søke. Du skal også få informasjon om hva slags dokumentasjon du trenger.

Før du skriver søknaden, må du sørge for nødvendig dokumentasjon. Du må kontakte fagpersoner (lege, fysioterapeut eller andre) som kan dokumentere hvorfor behovene dine kvalifiserer til tjenesten du ønsker.

Det er viktig at de som dokumenterer, skriver hva de som fagpersoner mener – ikke siterer hva du sier. Ellers blir det ikke tatt hensyn til.

Du bør få mulighet til å lese hva fagpersonene har skrevet før du sender søknaden. Dette er for å sikre at søknaden og dokumentasjonen viser behovet ditt riktig. Noen ganger kan upresise uttalelser påvirke vurderingen av behovet ditt og tjenestene du får.

Nå først kan du gjøre søknaden ferdig, og sende den.

God planlegging og gjennomføring øker sjansene for å få det resultatet du ønsker.

Mer informasjon

Mange offentlige rettigheter og tjenester kan være aktuelle for personer med sjeldne diagnoser.
Lover, rettigheter og tjenester
Mennesker som tilsammen danner symbol for stående person som holder person i rullestol i hånden