Endringer i tjenester og ytelser ved fylte 18 år

Illustrasjon labyrint

​En rekke ytelser og tjenester fra det offentlige endres når ungdom med en sjelden diagnose fyller 18 år. Frambu er et av 9 sentre (som TRS) i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. De har laget en oversikt over disse endringene, og har også laget en podcast om det.

Les Frambus oversikt over endringer i ytelser og tjenester ved fylte 18 år

Hør Frambus Podcast​​ om endringer i ytelser og tjenester ved fylte 18 år​

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 05.12.2022