Viktig å vite:

Kortvokste barn i barnehagen

Når barn med sjeldne kortvokstdiagnoser skal begynne i barnehagen har både foreldre og pedagoger gjerne en del spørsmål. Her går vi gjennom tilpasninger og viktig informasjon for denne gruppen barnehagebarn.

Bilde av et barn i en barnehage.
Oppstart i barnehage er spennende for alle barn og foreldre, men for kortvokste barn er det enda litt mer å passe på.

Kjennetegn ved kortvokste barn

 

  • Barn med kortvokstdiagnose er som oftest lavere enn jevnaldrende, men forskjellen er ikke så stor i 0-2 års alderen.  
  • Barn med enkelte kortvokstdiagnoser har disproporsjonalitet, f.eks større hode og korte armer og ben i.f.t. kroppshøyde enn jevnaldrende
  • De kan også ha skjevheter i ryggen (kyfose/skoliose) 
  • De kan ha uvanlig myke ledd (hypermobilitet)

 

Barn med akondroplasi kan få skjevheter i ryggen.

 

Før barnet starter i barnehage anbefales det å gjøre en fysisk gjennomgang av barnehagens inne- og utemiljø sammen med foreldre, lokal ergo- og eller fysioterapeut 

Er barnets inne- og utemiljø praktisk og tilgjengelig for barnet? 

Hvis barnet ikke sitter selvstendig: finnes det tilgjengelige stol som kan ivareta barnets behov for støtte i ryggen?

Utvikling 

Kortvokste barn kan nå de motoriske milemælene samtidig med jevnaldrende barn, mens barn med diagnosen akondroplasi når vanligvis milepælene noe senere.  

Hørsel og språk kan også være nedsatt og forsinket. 

Barn med akondroplasi finner ofte egne måter å forflytte seg på. Det er helt naturlig og trenger ikke justeres.

En person i et plagg med katt og leker
Barn med akondroplasi kan typisk krype i bjørnestilling, hvor de står på alle fire i stede for på knærne.

Milepælskjema for barn med akondroplasi

Diagram
I milepælskjemaet ser man eksempler på hvordan barn med kortvokstdiagnosen akondroplasi begynner å bevege seg annerledes enn de fleste barn.

Oppfølging 

For det kortvokste barnet er det viktig at barnehagen i samarbeid med fysioterapeut/ergoterapeut legger til rette for: 

  • Tilrettelegge for aktivitet og deltakelse i barnegruppa 
  • Stimulere til oppreising når barnet gir tegn til det 
  • Allsidig bruk av kroppen, bevegelsesglede og aktivitet 
  • Styrke/ stabiliserende aktivitet og trening 
  • Tøyning av eventuell kort muskulatur i hoftestrekk eller andre ledd (ikke albuer ved akondroplasi, der bøy skyldes benet stopp) 

Fysioterapeuten gjør undersøkelser av barn med akondroplasi.

 

Når barna blir større

To barn som står foran en hvit dør
Når barna blir større (fra 3 års alder) blir forskjellene mellom kortvokste barn og jevnaldrende også større.

Barn trener fra 3 år på å bli selvstendige, som kle på seg selv og etter hvert gå på toalettet. Mange kortvokste vil ha økt behov for tilrettelegging f.eks for å rekke opp - og behov for assistanse lenger enn jevnaldrende. Det er viktig at omgivelsene ikke gjør dem ekstra hjelpetrengende.  

Påkledning kan være utfordrende og kortvokste barn kan trenge hjelp lenger enn jevnaldrende.

Når håndtaket er for høyt kan man ta i bruk lure løsninger som her hvor det er festet kuler på en tråd som barnet får tak i.

Korte fingre/myke ledd kan gi utfordringer med håndtering av ting og klipping/skriving.

Det kan være behov for tilrettelegging/spesialutstyr. Spesialsaks er en mulighet.

Tripp-trapp stolen gjør det enkelt å komme i riktig høyde ved bordet, oppnå riktig dybde i setet og gi god støtte under føttene. En ekstra plate vil gjøre det lettere å klatre opp i stolen selv.

 

Toalettbesøk  

Det er viktig med løsninger som gjør at det er enkelt å komme seg opp på toalettet, at barnet sitter trygt og rekker fram.

En gutt som sitter på et toalett
Det finnes ulike måter å gjøre toalettet mer tilgjengelig.

 

Utelek og turer  

Hvordan tilpasse utelekeplassen sånn at kortvokste barn kan delta?

Kortvokste må kunne leke der de jevnaldrende leker. Klatrestativer kan tilrettelegges med ekstra trinn og støttehåndtak, sklier i terrenget kan lettere benyttes enn med stige og lavthengende husker er lettere å komme opp i.

Et barn som leker på en lekeplass
Kortvokste barn kan bli hindret i utfoldelse sammen med jevnaldrende på barnehagens uteområde.
En trebro over vann
Enkelt tilgjengelig lekeapparat.
En lekeplass med trestolper
Utelek som fremmer balansertrening.
En huske på lekeplass
En huske som alle kan komme seg opp i.

Holde følge

For kortvokste barn kan det være utfordrende å holde tritt i lek med de andre barna inne og ute, hjemme og i barnehagen. På grunn av kortere ben må de ta mange flere skritt og det er derfor mer slitsomt å komme seg rundt over lengre avstander. Det er viktig at det blir tatt hensyn til når det planlegges turer i barnehagen. 

Når barnet blir 4-5 år og fortsatt trenger framkomstmiddel på tur, er det viktig å finne et annet fremkomstmiddel enn barnevogn.

Et barn som sykler på trehjulssykkel
Løpesykkel eller sparkesykkel kan avlaste og gjøre det mulig for barna og delta lenger i leken med andre.
For barn som har behov for egen assistent i barnehagen er det viktig å finne en balanse mellom å være tilgjengelig, understøtte selvstendighetsutvikling og å la barnet delta i lek sammen med de andre barna.

 

Forberedelse til skolestart 

Når barna går siste året i barnehagen og skal forberedes til skolestart kan det være lurt med kompetanseoverføring fra barnehagen til skolen. 

Denne filmen viser måter å tilrettelegge for kortvokste barn på skolen.

Vi har også laget et e-læringskurs med tanke på skolestart. Her finnes det også informasjon som kan være nyttig å vite om for deg som jobber i barnehage.

 

Sist oppdatert 23.04.2024