Ansatte TRS

​Du kan kontakte ansatte ved å ringe sentralbordet på 66 96 90 00 eller sende e-post til trs@sunnaas.no og merke med hvem meldingen skal til.

Ans​​atte på TRS:

Jobber 20% i prosjekt på TRS, ellers ansatt ved ortopedisk avdeling OUS

Anne-Mette Bredahl

Spesialist i helsepsykologi og klinisk samfunnspsykologi

PhD


 

Ariane Kwiet

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

PhD​

Camilla LaHart
 

Elisabeth.gif


Gry Velvin

Sosionom med spesialkompetanse i psykososialt arbeid

PhD

 

Gunnbjørg.gif

 

 

Ergoterapispesialist i somatisk helse

Master i helsefagvitenskap

 

Heidi Olsson

  

 

Foto av Johanne Ledang

 MSc

 

Karina Heldal


 Ph.d., med spesialkompetanse i smertemestring og digital helseforskning.  

Kjersti Vardeberg

Master i verdibasert ledelse 

Ergoterapeut

 

Foto av Kristin Schewe Loxley

Master i Helsefagvitenskap

 

Kristina.jpg


Fotot av Kristina Rasmussen


Lena Haugen

Sykepleier

  

Lena Lande Wekre

PhD

"Sjeldenlege" med bakgrunn fra fysikalsk medisin og rehabilitering.  

Foto av Livø Kari Nyhus

Master i spesialpedagogikk

 

PhD

Spesialist i ØNH-sykdommer

PhD-stipendiat

Nina Riise

 Lege og ernæringsfysiolog

Olfrid Gilberg

Hjelpepleier

Siss lekang

Svein Fredwall

Spesialist i allmennmedisin

PhD

Medisinsk rådgiver

Taran.jpg


Thale

​Koordinator i team for kommunikasjon og digital virksomhet

Trine Bathen

Ergoterapispesialist i somatisk helse

Master i Helsefagvitenskap


 

Trond Haagensen

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 02.05.2024