HELSENORGE

Ansatte TRS

​Du kan kontakte ansatte ved å ringe sentralbordet på 66 96 90 00 eller sende e-post til trs@sunnaas.no og merke med hvem meldingen skal til.

Anne-Mette Bredahl, psykolog

Anne-Mette Bredahl

Spesialist i helsepsykologi og klinisk samfunnspsykologi

PhD


 

Ariane Kwiet, overlege

Ariane Kwiet

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

PhD


 


 

Bendik Fjeldstad, kommunikasjons- og servicemedarbeider

Bendik Fjeldstad


 


 


 


 

Brede Dammann, sosionom

Bendik Fjeldstad

Sosionom med spesialkompetanse i psykososialt arbeid
 


 


 


 

Camilla LaHart, kommunikasjonsrådgiver

Camilla LaHart 

  

 

  


 

Gry Velvin, sosionom

Gry Velvin

Sosionom med spesialkompetanse i psykososialt arbeid

PhD


 

Gunnbjørg Aune, ergoterapeut

Hege Ellefsen, sekretær

Heidi Olsson, spesialfysioterapeut

Heidi Olsson

   
 

Jan Erik Wilhelmsen, idrettspedagog

Spesialpedagog i kroppsøving, lektor i idrett

Cand.scient

Karina Heldal, psykolog

Karina Heldal

Kerstin Lundberg Larsen, spesialfysioterapeut

Kerstin Lundberg Larsen

Spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF

MSc

  


 

Kjersti Vardeberg, senterleder

Kjersti Vardeberg

MSc, verdibasert ledelse og ergoterapeut

Kristina Rasmussen, fysioterapeut

Lena Haugen, enhetsleder

Lena Haugen

Sykepleier

  

Lena Lande Wekre, overlege

Lena Lande Wekre

PhD  

Nina Riise, overlege

Nina Riise

 Lege og ernæringsfysiolog

Olfrid Gilberg, senterkoordinator

Olfrid Gilberg

Hjelpepleier


 

Olga de Vries (i permisjon 2022)

Olga DeVries

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF

MSc

Koordinator i diagnoseteam 2

Siss Lekang, sekretær

Siss lekang

Svein Otto Fredwall, overlege

Svein Fredwall

Spesialist i allmennmedisin

Medisinsk rådgiver

Thale Hartmann, kommunikasjonsrådgiver

Thale

Koordinator i team for kommunikasjon og digital virksomhet

Tove Helland, spesialfysioterapeut

Tove Helland

Spesialist i barne - og ungdomsfysioterapi

Trine Bathen, spesialergoterapeut og kommunikasjonsmedarbeider

Trine Bathen

Ergoterapispesialist i somatisk helse

MSc


 


 

Trond Haagensen, sosionom

Trond Haagensen

Unni Steen, spesialergoterapeut

Unni Steen

Ergoterapispesialist i somatisk helse

 MSc

  

Wenche F. Wilhelmsen, enhetsleder

Wenche Wilhelmsen

Spesialpedagog i kroppsøving, lektor i idrett

Cand.scient


 

Fant du det du lette etter?