Ansatte TRS

​Du kan kontakte ansatte ved å ringe sentralbordet på 66 96 90 00 eller sende e-post til trs@sunnaas.no og merke med hvem meldingen skal til.

Ans​​atte på TRS:

Sist oppdatert 13.06.2024