Årsrapport 2023

Rehabilitering, et fagfelt i endring?

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og Regional koordinerende enhet (RKE) oppsummerer året som har gått i sine respektive årsrapporter.

Publisert 06.03.2024

2023 kort oppsummert

I 2023 fikk vi blant annet en ny fagplan for rehabilitering, en behovsvurdering og en pilot for henvisningsforløp. Hvordan vil disse endringene påvirke implementering av nye måter å jobbe på i tiden fremover? 

Implementering - læren om hvordan overføre forskningsbasert kunnskap til praksis

RKR rettet på nytt oppmerksomheten mot implementering som metode, fag og forskningsfelt i 2023. RKR har jobbet med implementering, eller kunnskapstranslasjon, i mange år. Årsaken til RKR sin oppmerksomhet på implementering, er at vi fortsatt vet mer om hvilke metoder som virker, enn om hvordan vi skal få metodene til å nå ut til de som trenger dem. 

Fagplan, behovsvurdering og pilot

I 2023 opplevde RKE et fagfelt i endring. Fagplanen for fysikalsk medisin og rehabilitering som ble vedtatt i slutten av oktober 2023 er ment å være «kompass» for organisering av fagfeltet rehabilitering fremover. Det ble utarbeidet en behovsvurdering for rehabiliteringstjenester som ble vedtatt på tampen av 2023, og det ble vedtatt et mandat for å gjennomføre piloter for henvisningsforløpet via RKE.

Les mer om hvordan de to regionale enhetene RKE og RKR oppsummerer rehabiliteringsåret 2023 i sine respektive årsrapporter.

Årsrapport RKR_2023.pdf

Årsrapport RKE 2023.pdf