Norsk versjon av Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR)

Charlotte Schanke, fysioterapeut og spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), har ledet arbeidet med å oversette, kulturelt tilpasse og teste ut den norske versjonen av Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool.

Publisert 08.08.2023
Sist oppdatert 09.08.2023

​2 års arbeid har nå resultert i en vitenskapelig artikkel publisert i Journal of Clinical Medicine. 

JCM | Free Full-Text | Norwegian Version of the Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR): Translation, Face Validity, Cross-Cultural Adaptation and Inter-Rater Reliability (mdpi.com)

Bakgrunn

Tverrfaglig rehabilitering med oppstart i tidlig intensivfase er anbefalt både nasjonalt og internasjonalt, og for å kunne evaluere, dokumentere tiltakene og pasientens progresjon er det nødvendig med funksjonskartleggingsverktøy med pålitelige og gyldige egenskaper. 

Under pandemien ble det utarbeidet anbefalinger for rehabilitering av covid-19 pasienter. Disse anbefalingene ble implementert i Helsedirektoratets veileder

Under dette arbeidet kom det frem at det ikke finnes et omforent funksjonskartleggingsverktøy for pasienter på norske intensivavdelinger. Hensikten med prosjektet var derfor å oversette, kulturelt tilpasse og deretter teste ut den norske versjonen på 5 intensivavdelinger i Helse Sør Øst. 

Testingen ble gjennomført på Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus, Arendal og Sørlandet sykehus, Kristiansand​. 
Totalt i prosjektet har 9 sykehus bidratt. Det ble også gjennomført fokusgruppeintervjuer som har vært  brukt som underlag for utarbeiding av plan for implementering og implementeringsstøtte. En sentral bidragsyter har vært brukerrepresentanten som hele veien har delt av sine erfaringer og formidlet pasientens stemme. 

Resultater

Resultatene viser at CPAx-NOR er et på​litelig og anvendbart funksjonskartleggingsverktøy for alvorlig syke voksne pasienter med forlenget tid på respirator. Det anbefales å gjennomføre opplæring før kartleggingsverktøyet tas i bruk. E-læringskurs og anbefalinger for bruk er snart tilgjengelig. 

Resultatene fra dette prosjektet danner grunnlaget for videre kvalitetsarbeid og forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Norge har nå endelig et funksjonskartleggingsverktøy for alvorlig syke pasienter på intensivavdelingen lik andre land vi samarbeider mye med. Vi er derfor mye nærmere et samarbeid på tvers av landegrenser for å kunne forske på hvilken rehabiliteringsinnsats som er best for de pasientene som kjemper for livet på intensivavdelingene. 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Landsforeningen for hjerte og lungesyke med midler fra Stiftelsen Dam. 

Ved spørsmpl, kontakt gjerne Charlotte Marie Schanke

Mal norsk spindeldiagram