Studie om pasientmål og funksjonsnedsettelser i slagrehabilitering

Ny forskning viser at det er viktig å inkludere vurderinger av funksjonsnedsettelser som kognisjon, syn og inkontinens, i tillegg til å identifisere pasientmål ved hjelp av PSFS. Dette vil sikre en mer helhetlig tilnærming til rehabilitering og bedre møte pasientenes behov.

Publisert 22.03.2024
Sist oppdatert 10.06.2024

Studien som omhandler bruken av PSFS (Patient Specific Function Scale) for å identifisere problemer og individuelle mål etter hjerneslag, er skrevet av Ph.d kandidat Janne Evensen m.fl. 

I denne studien konkluderes det med at PSFS i stor grad fanger opp fysiske vansker hos pasientene, men i mindre grad tar hensyn til mer usynlige problemer som kognisjon og sansetap. Disse utfordringene er ofte ikke fullt ut forstått av pasientene selv.

NORVIS-nettverket refererer til Evensens artikkel i sitt siste nyhetsbrev, og uttrykker en bekymring for at slike pasientspesifikke skjema bør suppleres med spesifikke tester for å identifisere synsvansker etter hjerneslag.

Lenke til artikkel om studien_NorVIS