Pilotstudie - høyintensiv gangtrening for covid-19 pasienter

Er intensiv trening i subakutt fase etter alvorlig covid-19 sykdom trygt og gjennomførbart?

Publisert 10.01.2024

I en ny pilotstudie har Joakim Halvorsen på Forsterket rehabilitering Aker, Oslo kommune og Jenni Moore fra RKR, systematisk monitorert ufarlige og livstruende uønskede hendelser ved høy-intensiv gangtrening.  

Om studien

20 pasienter i kommunal rehabilitering etter sykehusinnleggelse for alvorlig covid-sykdom har trent ved 70-85% av maks hjertefrekvens, og ingen av dem opplevde livstruende hendelser i løpet av 160 treningsøkter.

I tillegg til å styrke antakelsen om at det er trygt å trene hardt relativt tidlig etter covid-sykdom, er dette et forhåpentligvis inspirerende eksempel på å kunne publisere kvantitativ forskning fra kommunal rehabilitering. 

Full tekst artikkel_høyintensiv gangtrening etter covid-19

Halvorsen, Joakim, Christopher Henderson, Wendy Romney, Magnus Hågå, Tonje Barkenæs Eggen, Jan Egil Nordvik, Ingvild Rosseland, and Jennifer Moore. 2024. "Feasibility and Safety of Early Post-COVID-19 High-Intensity Gait Training: A Pilot Study" Journal of Clinical Medicine 13, no. 1: 237.