10 år med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

I år er det hele 10 år siden den høytidelige åpningen av RKR sine kontorer på Aker helsearena i Oslo. Vi feirer med en oppsummering av tiåret som har gått. ​

Publisert 09.06.2024
Sist oppdatert 10.06.2024

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Enheten ble i mars 2014 lagt til Sunnaas sykehus, og med det offisielt åpnet!

"Hovedoppgavene til kompetansetjenesten skulle være å formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering til brukere og fagmiljøer. For å stimulere til god fagutvikling, vil tjenesten være pådriver for etablering av faglige nettverk. De skal samarbeide tett med andre kompetansetjenester, rehabiliteringsavdelinger, rehabiliteringsinstitusjoner og fagpersoner for å dele erfaringer innen rehabiliteringsområdet."​ 

Offisiell åpning

Med en offisiell åpning fulgt av innslag og intervjuer på Dagsrevyen 4. mars 2014, ble grunnlaget lagt for en regional enhet dedikert til å fremme rehabilitering i Helse Sør-Øst. 

Engasjement og forskning

Opprettelsen av fagnettverk for hjerneskade-, lunge- og kreftrehabilitering var et tidlig fokusområde. Jennifer Moore ble ansatt, basert i USA, for å styrke RKR’s internasjonale tilstedeværelse. 

I 2015 tok RKR over ansvaret for Regional rehabiliteringskonferanse i Helse Sør-Øst. Fokuset skiftet mot internasjonal innovasjon og forskning, med seminarer om kunnskapstranslasjon og implementering ledet av eksperter fra Ottawa, Canada. RKR gav anbefalinger om felles måleverktøy for rehabilitering, samt publiserte oppsummeringer av kunnskapshull og nye metoder. 

Nye prosjekter 

I løpet av de neste årene publiserte kunnskapseksperter oppsummeringer på RKR sin nettside, og Early Career-prosjektet ble lansert for å støtte yngre helsepersonell. Prosjektet "Behov for rehabilitering" ble igangsatt, og RKR ble nasjonal kontakt for det internasjonale PROMIS-samarbeidet. 

Under pandemien i 2020 tok RKR i bruk digitale møteformer og startet ukentlige fredagswebinarer. Nettsiden "Verktøykasse for lungerehabilitering" ble lansert, med en egen side om rehabilitering etter covid-19. RKR spilte også en sentral rolle i utviklingen av et regionalt pasientforløp for covid-19 rehabilitering. 

FIRST-prosjektet ble utvidet i 2022, og nye prosjekter som oversettelse og validering av CPAx-NOR verktøyet startet. RKR overtok fagnettverk for hjerterehabilitering fra Ressurssenter for hjerterehabilitering på tidligere LHL-sykehuset Gardermoen. 

Fagnettverket for tidlig rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i oppdrag å utarbeide pasientforløpsbeskrivelser, RKR fortsatte å gi innspill på fagplaner og behovsvurderinger for rehabilitering, og nye implementeringsprosjekter ble igangsatt.  

RKR har de siste 10 årene vist en imponerende evne til innovasjon, samarbeid og tilpasning til nye utfordringer, og fortsetter å være en ledende fagaktør innen rehabilitering i Norge. 

Vi gleder oss til fortsettelsen!