Retningslinjer og fagprosedyrer

En fagprosedyre gir en detaljert beskrivelse av hvordan du utfører en behandling eller et tiltak. Det er anbefalt at helsepersonell benytter seg av kunnskapsbaserte prosedyrer.

​En fagprosedyre kan gjelde for en enkelt faggruppe eller være en flerfaglig prosedyre. For en flerfaglig prosedyre kreves det at arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjen har med personer fra alle relevante faggrupper. Det finnes også kunnskapsbaserte fagprosedyrer som er utarbeidet og under utarbeidelse for rehabilitering ved de enkelte helseforetak.

​Nasjonalt godkjente fagprosedyrer for helsetjenesten er ikke lengre tilgjengelig på Helsebiblioteket, men noen av disse fagprosedyrene var relevant for rehabiliteringsfeltet, og finnes i enkelte Helseforetak sine interne prosedyreverk.

Helsebiblioteket er fortsatt i dialog med OUS og Universitetet i Oslo om muligheter for å sette opp og vedlikeholde en oversikt over kunnskapsbaserte prosedyrer på Helsebibliotekets nettsider.

Om fagprosedyrer - Helsebiblioteket

Fagprosedyrer​ per desember 2022

 • Samvalg i målavklaringsprosessen
 • Fallforebygging hos voksne pasienter på sykehus
 • Trykksår forebygging
 • Hjerneslag- ernæring i akuttfasen
 • Forflytning av pasienter med hjerneslag
 • Skyveatferd og hjerneslag - kartlegging og behandling i akuttfasen
 • Hjerneslag - kartlegging av apraksi
 • Hjerneslag/TIA - ergoterapikartlegging og kognitive vansker
 • Hjerneslag - ergoterapeutisk kartlegging ved hjerneslag
 • Hjerneslag - ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker
 • KOLS egenbehandlingsplan 
Sist oppdatert 07.03.2024