Måleverktøy

Timed Up and Go (TUG)

TUG er en screeningtest for bevegelseshemmede, og gir en individuell vurdering av balanse, ganghastighet, og generell funksjon

​Hva mål​es

TUG gir indikasjon på fall- og gangproblemer hos geriatriske pasienter og eventuelt behov for hjelp ved forflytning. Testen kan til en viss grad brukes for å bedømme risiko for senere fall. «Get Up and Go» (GUG) testen var utviklet av Mathias et al. (1986) for å vurdere aldres balanse og for å vurdere elders risiko for å falle. «Timed Up and Go» (TUG) ble videre utviklet fra GUG av Podsiadlo og Richardson (1991).

Type instrum​​​ent

Funksjonstest

Målgrup​pe/diagnose

​Testen er ikke sykdomsspesifikk. Den egner seg best til bruk for personer med redusert fysisk funksjon. Brukes til følgende diagnoser: pasienter med vestibular forstyrelse, hjerneslag, ryggmargsskade, Parkinsonssykdommer, osteoartritt, for eldre og i eldreomsorg, Alzheimers og progredierende demens og hjerneskade.

Kort be​skrivelse

Det er en test som gir informasjon vedrørende personens balanse, ganghastighet og generelle funksjonsevne. Testen er enkel å administrere, krever lite utstyr og kan gjennomføres innendørs.

 

Utstyr so​m kreves

 • stol m/armlene (setehøyde 46 cm)
 • tape
 • stoppeklokke
 • (kjegle)

Forber​​edelser

 • Pasienten har på gode innesko
 • Pasienten kan evt. bruke det ganghjelpemiddelet som vanligvis benyttes
 • Pasienten sitter tilbakelent i stolen og hviler armene på armlenene

Instruks​jon

 • Etter «klar gå» så reiser du deg opp, går forbi den røde streken (den aktuelle fargen på tapen på gulvet, eventuelt kjegle), snur, går tilbake til stolen og setter deg ned igjen».
 • Testen gjennomføres tre ganger. Først en prøverunde og så to ganger med tidsmåling. Det beregnes gjennomsnitt av de to målingene.
 • Instruksjonen på 1. og 2.måling er kun «klar-gå». Terapeuten sikrer at pasienten ikke faller.
 • Pasienten starter ved å sitte med ryggen mot stolryggen og armene på armlenet. Tiden starter på «gå» og stoppes når pasienten sitter nede på stolen med ryggen mot stolryggen.

Feilkilde dersom pasienten ikke oppfatter eller husker instruksjonen!

Tolkning av re​sultater

Den norske protokollen sier gjennomsnittet av to forsøk, mens OARSI manual sier det raskeste av to forsøk

 • ​<20 sekunder: Trenger ikke personhjelp ved forflytning
 • > 30 sekunder: Trenger ofte personhjelp i forflytning

Kan som regel ikke gå i trapper og gå ute alene (norsk manual). For pasienter diagnostisert med kne/hofteartrose er det funnet at de må endre seg med 1-2 sekunder for å være sikker på at det er en reell endring utover målefeilen (Kennedy et al 2005; Algadir et al 2015; Dobson et al 2017). Ved vestibulære sykdommer foreslås det å teste med både høyre og venstresving (Podsiadlo og Richardson (1991).

Anskaffelse/ko​stnad

​Dette verktøyet er gratis.

Aktuelle referanser f​​or norsk oversettelse

TUG_protokoll_2010 (PDF)

Timed up and go_Diakonhjemmet

Oversatt til norsk av dr. med. O. Sletvold et al. 1997.

Reliabilitet av den norske versjonen av P. Botolfsen 2010.

​Mathias S et al. (198). Balance in elderly patients: the ”get-up and go” test. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 67 (6): 387-9. 3.

Podsiadlo D., Richardson S (1991). The Timed Up and Go - A Test of Basic Functional Mobility for Frail Elderly Persons. Journal of the American Geriatrics Society: 39 (2): 142-8.

Kennedy DM. et al (2005) Assessing stability and change of four performance measures: a longitudinal study evaluating outcome following total hip and knee arthroplasty. BMC Musculoskeletal Disord; 1:28; 6:3

Alghadir A. et al (2015). The reliability and minimal detactable change of Timed Up and Go test in individuals with grade 1-3 knee osteoarthritis. BMC Musculoskeletal Disord. 7; 16; 174.

Dobson F. et al (2017) Reliability and measurement error of the Osteoarthritis Research Society International (OARSI) recommended performance-based tests of physical function in people with hip and knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage, doi: 10.1016/j.joca.2017.06.006.

Sletvold O et al. (1997). Geriatrisk utredning i Norden: nordiske retningslinjer for spesialhelsetjenesten i geriatri. Oslo: Den norske legeforening; 1997; 117(24): 3540-1.

​Botolfsen P., Helbostad JL. (2010). Reliabilitet av den norske versjonen av Timed Up and Go (TUG). Fysioterapeuten; 5: 2-10.


Sist oppdatert 19.03.2024