Måleverktøy

Mini Mental Status Evaluation (MMSE-NR3)

MMSE-NR3 måler kognitiv funksjon og er en screeningundersøkelse i form av observasjon i oppgaveløsning og besvarelse av spørsmål ihht standardisert mal.

​Hva m​åles

Kognitiv funksjon

Type inst​rument

Screeningundersøkelse i form av observasjon i oppgaveløsning og besvarelse av spørsmål ihht standardisert mal.

Målgr​​uppe/diagnose

Demens, depresjon, hjerneslag, hodeskade, PICS, ulike nevrologiske sykdommer (eks. MS, Parkinson). Testen inngår både som anbefaling i Basal demensutredning og i Helsedirektoratets førerkortveileder

Til forskning anbefales det at man benytter MMSE (oversatt engelsk versjon).

Kort b​eskrivelse

Undersøkelsen bør følge standardisert manual MMSE-NR3

Anskaffelse (kostna​d og/eller registreringsplikt)

MMSE-NR3 (på Norsk og Nordsamisk) kan lastes ned uten kostnad fra nettsiden til Aldring og Helse

NB! MMSE-NR3 er ikke det samme som MMSE. Vi gjør oppmerksom på at det i Norge brukes flere versjoner av MMSE med uensartede stimuli, ulik spørsmålsrekkefølge og administrasjons- og skåringskriterier. Vi anbefaler derfor at man sjekker at versjonen er oppdatert og i henhold til anbefalingen fra Aldring og Helse og at test med navn MMSE-NR3 benyttes.

Aktuelle referanser for norsk oversettelse

MMSE-NR3 regnes ikke som en oversettelse av MMSE, men en egen test.

MMSE-NR3 er ikke testet for validitet eller reliabilitet.

MMSE-NR3 er et språkavhengig screeningverktøy med krav til både muntlig og skriftlig språkforståelse, dvs at den bør gjøres på det språket der pasienten har best språkkompetanse og ikke gjøres der språk er en utfordring (uavhengig av hjernesykdom/skade).

Inter-rater tester indikerer at mangelfull opplæring kan gi store skåringsforskjeller mellom ulike testere og påvirke reliabilitet. Yrkesbakgrunn kan og påvirke skåring.

Sist oppdatert 28.02.2023